Etikett: Stockholm

Rotavirusvaccin kan bli gratis för barn

Av , , 7 kommentarer 5

I det borgerligt styrda Stockholm läns landsting pågår ett just nu ett arbete om att se över möjligheten att erbjuda rotavirusvaccin inom det allmänna vaccinationsprogrammet. Att införa rotavirus är något som vi moderater i Västerbotten presenterade som förslag i oktober förra året. Därför känns det väldigt glädjande att Stockholm går före och se över möjligheten.

 
Rotavirus orsakar en akut diarrésjukdom hos barn och ska vara den vanligaste orsaken till magsjuka hos barn mellan 6–24 månader. Vaccinet mot rotavirus, som ges före ett halvt års ålder, ska innebära ett 90-procentigt skydd.
 
Smittskyddsinstitutet håller på att sammanställa kunskap om rotavirusinfektionen för att utreda om ett vaccin mot viruset bör ingå i det nationella vaccinationsprogrammet. I september beräknas kunskapsunderlaget bli klart.
 
Mer än 40 länder i världen har redan infört vaccinet i sina barnvaccinationsprogram.
 
Förhoppningsvis kommer det att hända positiva saker på området under året och att därmed barn får tillgång till denna vaccination.
 
 

 

Rätt och fel väg att gå för att få bukt med smutsen på sjukhusen

Av , , Bli först att kommentera 4

 

Från och med årsskiftet kommer landstinget i Västerbotten att förändra sin budgetmodellen för verksamheterna. En del av budgeten kommer att avsättas och öronmärkas till några få utvalda och relevanta kvalitetsindikatorer. Endast då indikatorerna är uppnådda får verksamheten del av de extra resurserna. En modell som skapar tydliga incitament att nå de uppsatta målen. Ett av de målen kommer att till exempel för många verksamheter vara att följa uppsatta hygienrutiner. En mycket bra och relevant sätt att styra mot mål som kommer att ge effekt inte bara på ekonomi utan även på bättre hygien som i sin tur ger minskade vårdrelaterade infektioner (VRI). En modell som Moderaterna tillsammans med Alliansen föreslagit under lång tid. Det är rätt väg att gå framåt.

 
Fel väg att gå är hur Socialdemokraterna i Stockholm som i veckan lanserade tanken att läkare och sjuksköterskor måste vara beredda på att städa när som helst under dygnet och smutsiga sjukhus ska bestraffas ekonomiskt. Första problemet är att många läkare kan mycket men jag är övertygade om att de saknar goda kunskaper i hur vårdutrymmen, det finns det utbildad personal som kan det mycket bättre. Det är dock ett litet problem i sammanhanget utan det största problemet med förslaget är det gigantiska resursslöseriet i att ha läkare som ska nyttja sin arbetstid till att städa istället för att ta emot patienter. Tycker utspelet är mycket märkligt och visar på en stor oförståelse för hur situationen ser ut på sjukhusen. Socialdemokraternas förslag i Stockholm är fel väg att gå för att minska smutsen på sjukhusen och de vårdrelaterade infektionerna.

Rådskonferens med besök av Borg

Av , , Bli först att kommentera 3

 
I dag gästar jag Stockholm över dagen för att delta på Moderaternas rådskonferens. Huvudnumret är förstås finansminister Anders Borg som höll ett pass om höstbudgeten. Under dagen är fokus det fortsatta arbetet med Moderaternas förnyelse. Vi måste bli bättre på att ständigt vara närvarande i väljarnas vardag och bli bättre på att lyssna och lösa samhällsproblem.

Strålbehandling

Av , , Bli först att kommentera 1

Ägnar onsdagen åt möten i Stockholm. Ska bland annat ha min första möte med kommunalförbundet avancerad strålbehandling. Det är de Landstinget i Uppsala län, Landstinget i Östergötlands län, Stockholms läns landsting, Region Skåne, Västerbottens läns landsting, Västra Götalandsregionen samt Örebro läns landsting som tillsammans gått ihop för att bygga upp en ny anläggning för cancerbehandling med hjälp av joner. Namnet på den nya anläggningen är Skandionkliniken som är nordens första klinik för protonterapi. Protonterapi gör det möjligt att behandla cancer effektivare och skonsammare än med traditionell strålning.

 
Väl nere i Stockholm så har jag och Mats Sjöstrand stämt träff för att han ska intervjua mig kring regionfrågan. Han är Regeringens utredare i frågan och jobbar just nu för fullt i frågan. Dagen avslutas med träff med moderaterna i SKL-gruppen.