Etikett: sjukhusvård

Låg läkartäthet i Västerbotten

Av , , Bli först att kommentera 2

 

 
Läkarförbundet presenterade förra veckan sin kartläggning av läkarbemanningen i primärvården. Inte helt oväntat visar rapporten att det finns många tomma stolar på vårdcentraler runt om i landet. Skillnaderna är stora. Västerbotten placerar sig inte helt oväntat på någon topplacering, inte minst då var tredje distriktsläkartjänst i inlandet är vakanta. Västerbotten har 1 läkare på 1 995 innevånare. Det kan jämföras med Jämtland som har en på 1584 och Gävleborg 1 på 1735.
 
Läkarkontakt i primärvården är oerhört centralt i hur patientens väg genom vården fungerar. 75 procent av alla vårdkontakter sker först i primärvården och mer och mer flyttas över dit av det som tidigare varit sjukhusvård. En utveckling som inte är fel i sig utan om vård kan ske närmare medborgarna finns det stora vinster med det. Det är oftast betydligt mer kostnadseffektivt att vården sker i primärvården än genom sjukhusvård. Det som däremot är ett stort problem i Västerbotten är att trots det större ansvaret primärvården fått så har inte nog med resurser tillförts något som vi från Moderaterna och Alliansen föreslagit i sina budgetförslag.
 
 

 

Moderaterna vill ha allmän vaccinering för rotavirus

Av , , Bli först att kommentera 4

Moderaternernas fullmäktigegrupp lämnade idag in en motion till landstingsfullmäktige om att de vill införa en allmän vaccination för rotavirus. Rotavirus är den vanligaste orsaken till allvarlig magsjuka hos små barn, såväl i Sverige som globalt. Magsjuka, där en stor del är orsakade av rotavirus, är en av de vanligaste sökorsakerna inom barnakutsjukvården. Av barn yngre än 5 år som behöver slutenvård p.g.a. magsjuka står rotavirusinfektion för 50-70% av fallen.
 
Moderaternas oppositionslandstingsråd Nicklas Sandström säger i en kommentar att en vaccination skulle minska behovet av sjukhusvård samt ge en ökad samhällsvinst med färre sjuka barn och föräldrar.

 

 
För mer information om rotavirus:
 
 
Hela motionen i sin helhet:
 
Inför vaccination för rotavirus
 
Rotavirus är den vanligaste orsaken till allvarlig magsjuka, s.k. gastroenterit (GE), hos små barn, såväl i Sverige som globalt. I Sverige är dödsfall ovanliga och mindre än fem barn har avlidit till följd av rotavirus under de senaste 10 åren.
 
Det finns många olika typer av rotavirus, men det är ett fåtal av dessa som står för huvuddelen av sjukdomsbördan.
 
Viruset är mycket smittsamt och i princip alla människor smittas tidigt i livet av denna infektion. Immuniteten efter genomgången infektion är ganska dålig och man kan därför drabbas av rotavirusinfektioner flera gånger under livet. Risken för svår sjukdom är dock störst första gången man drabbas, vilket ofta är under det första levnadsåret.
 
Magsjuka, där en stor del är orsakade av rotavirus, är en av de vanligaste sökorsakerna inom barnakutsjukvården. Av barn yngre än 5 år som behöver slutenvård p.g.a. magsjuka står rotavirusinfektion för 50-70% av fallen.
 
Sjukdomen påverkade också barnens familjer. Rotavirus utsöndrades hos minst en ytterligare familjemedlem i ca hälften av de undersökta hushållen. Familjemedlemmar eller andra vårdgivare till barnet var borta från sitt jobb i snitt fem dagar per barn, varav ca 4 dagar p.g.a. barnets infektion och 1 dag p.g.a. av vårdgivarens egen infektion.
 
Båda vaccinerna minskar risken för svår rotavirus-maginfluensa och behovet av sjukhusvård kan minska med hela 90%
 
Det viktigaste målet med vaccination är inte att utradera rotainfektioner från samhället utan att skydda mot måttlig till allvarlig rotainfektion och på så sätt minska behovet av sjukhusvård, komplikationer och dödsfall.
 
Kostnaden för vaccinet har uppskattats till ca 500 kr per dos.
 
 
 
Utifrån ovanstående yrkar vi:
 
Att Västerbottens läns landsting inför vaccination för rotavirus i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. 
 
 
 
 
 
 
Nicklas Sandström (M)            Liv Granbom (M)
Oppositionslandstingsråd                    Fullmäktigeledamot
 
Göran Hahlin          (M)                   Andreas Löwenhöök (M)
Fullmäktigeledamot               Fullmäktigeledamot
 
 
Annica Nilsson (M)               Anna-Karin Jonsson Berg (M)
Fullmäktigeledamot               Fullmäktigeledamot
 
 
Isac Öberg (M)                   Lena Riedl (M)
Fullmäktigeledamot               Fullmäktigeledamot
 
 
Kenneth Isacsson (M)             Agneta Nilsson (M)
Fullmäktigeledamot               Fullmäktigeledamot
 

En S-budget i landstinget med mindre pengar till vården

Av , , Bli först att kommentera 8

 

 
I dag har Socialdemokraterna med Peter Olofsson presenterat sitt budgetförslag för Västerbottens läns landsting för år 2013. En budget utan några större nyheter, förändringarna som sjösattes med projekt balans fortsätter med oförminskad styrka. Socialdemokraterna backar inte heller om ambulans i Åsele eller vårdplatser i Dorotea. Någon förändring av beslutet om den tio procentiga avvecklingen av vårdplatserna på länets sjukhus blir det inte heller. Den stora nyheten är att pengar, 18 miljoner, flyttas från sjukvård till tågtrafik. Sen har även Socialdemokraterna tagit mod till sig och även börjat spara pengar på nått som varit helt omöjligt hittills nämligen Region Västerbotten som får ett minskat bidrag med fem miljoner.
 
Två positiva delar i deras budget är att omställning från sjukhusvård till primärvård fortsätter. Det är nödvändigt för att frigöra kapacitet på sjukhusen. Det som är problematiskt är att primärvården inte får de resurser som behövs för detta. Den andra positiva delen är att tio miljoner omprioriteras för medicinsk utveckling och demografiska förändringar. Det är nödvändigt att en sådan del lyfts fram tydligare då utvecklingen inom området sker så pass snabbt med nya kostnader som följd.
 
Sammanfattningsvis så är det en budget utan några större nyheter. Pengar flyttas från vård till kollektivtrafik och projekt balans fortsätter i oförminskad styrka.
 
I veckan kommer Alliansen presentera sitt förslag.

 

Allians för Västerbotten budgetförslag: Mer vård för pengarna!

Av , , Bli först att kommentera 2

Idag på landstingsstyrelsen lägger Alliansen i Västerbotten sitt budgetförslag för 2011. Den stora skillnaden mot den rödgörna majoriteten är att med Allianens förslag får sjukvården mer pengar. Vi prioriterar tydligt sjukvård framför sådant som inte är det, tex lokaler, projekt och administration.

I allianens budgetförslag finns det 20 miljoner mer till primärvård, 25 miljoner mer till specialiserad sjukhusvård, akutmedicin, psykiatri och geriatrik. I förslaget finns även utökning av AT/ST-läkar tjänster med också satsningar på utbildning av specialistsjuksköterskor, glesbygdsmedicin och familjecentralerna.

En annan stor och viktig prioritering är att ambitionen att få ner landstings allt för höga läkemedelskostnader och få ned kostnader på grund av brister i kvalitet och vårdrelaterade infektioner. Dessa infektioner skapar stort lidande för patienterna och ökar våra kostnader med många nya besök och inläggning för vård.