Röntgenveckan

Av , , Bli först att kommentera 3

 
I veckan avhölls den nationella konferensen Röntgenveckan i Umeå. Ett tiotal yrkesgrupper representerades på drygt 120 symposier och totalt var det 1400 deltagare. Seminarierna var rätt blandat inom ett rad olika områden som berör röntgen. Själv deltog jag som åhörare på ett seminarium som verksamhetschefen för Bild- och funktionsmedicin i Umeå hade med VD:n för Siemens som handlade om hur de har jobbat för att öka effektiviteten användandet av MR-kamerorna på länets sjukhus. Ett mycket intressant seminarium som jag är övertygad om att fler verksamheter skulle kunna ta stor lärdom av.
 
På mässan var det även 58 stycken utställare som hade mycket intressant att visa inom det senaste inom röntgenvärlden. Det var väldigt intressant att se och lyssna på mässutställarna. Något som var extra kul var hur uppskattat det var att jag som politiker var där för att ta del av mässan.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Allians för Västerbotten gläds åt fler platser på läkarutbildningen och specialistsjuksköterskeutbildningen

Av , , Bli först att kommentera 4

Pressmeddelande 2011-09-14: Allians för Västerbotten gläds åt fler platser på läkarutbildningen och specialistsjuksköterskeutbildningen
 
Allians för Västerbotten gläds åt fler platser på läkarutbildningen och specialistsjuksköterskeutbildningen
Allians för Västerbotten gläds att regeringen föreslår i budgetpropositionen rejäla utbyggnader på de stora vårdutbildningarna, dels föreslås nya platser 2012 dels planeras ytterligare utbyggnad från 2013. Alliansregeringen har sedan 2006 utökat platser på landets läkarutbildningar med 60 % och tandläkarutbildningen med 40 %. Umeå universitet får 10 nya platser på läkarutbildningen 2012 och 20 platser på specialistsjuksköterskeutbildningen. De platser som planeras att tillkomma 2013 och senare är ännu inte fördelade på lärosätena. Västerbottens läns landsting har redan i dag stora problem med specialistläkarförsörjningen t.ex. inom allmänläkare, psykiatri och barnpsykiatri m.m. Andelen av landstingets sjuksköterskor med specialistutbildning är knappt 50 % vilket givetvis inte är tillfredställande.
 
Vi har länge i vårt uppdrag påtalat vikten av en långsiktig personalförsörjning för att kunna trygga en tillgänglig och god hälso- och sjukvård för västerbottningen och norra regionens invånare.
_______________________________
 För mer information, kontakta:
 
Nicklas Sandström (M)
070 254 45 15
 
Marianne Normark (FP)
070 243 57 04
 
Olle Edblom (C)
070 564 44 65
 
Birgitta Nordvall (KD)
070 278 58 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bli först att kommentera

Positivt med fler platser till läkar- och sjuksköterskeutbildningen

Av , , Bli först att kommentera 2

I går presenterade Regeringen en ny satsning på fler utbildningsplatser till läkare, tandläkare, sjuksköterska och specialistsjuksköterskor. I kombination av att det har under lång tid utbildats för få läkare och sjuksköterskor med en allt åldrade befolkning är behovet redan idag stort på mer personal inom vården. Platserna kommer att fördelas mellan de sju universitet som idag har utbildningarna, så Umeå universitet kommer då att bli en av de orterna. Men mer detaljer om hur många fler platser kommer säkert inom de närmaste dagarna.
 
Sammanfattningsvis så föreslås det i budgetpropositionen att:
  • Läkarutbildningen byggs ut med 50 nybörjarplatser 2012 och ytterligare 250 nya platser planeras i kommande budgetpropositioner. Med den ökningen kommer läkarutbildningen att ha ökat med 60 procent sedan 2006.
  • Sjuksköterskeutbildningen de kommande åren bör öka till 700 fler nybörjarplatser per år.
  • Specialistsjuksköterskeutbildningen byggs ut med 100 nybörjarplatser 2012.
  • Tandläkarutbildningen byggs ut med 12 nybörjarplatser 2012 och ytterligare 40 platser planeras kommande år.
Det är glädjande att Alliansregeringen tar ansvar för tillskapa en god framtida vård. Nu gäller det att landstingen tar ansvar. Dels behövs det ständigt jobbas med att tillse att det är en god utbildningsmiljö för alla studenter så att kvalitén i utbildningen blir så hög som möjligt samt så måste det tillskapa fler vidareutbildningsblock i form av fler AT/ST-platser. I Alliansens budgetförslag fanns 30 miljoner mer till AT/ST-platser samt satsning på specialistsjuksköterskor.
 
 
 
 

Lycksele lasarett i framkant

Av , , Bli först att kommentera 6

 
I går var jag på ett intensivt verksamhetsbesök på Lycksele lasarett. Jag hann med en hel del. Jag besökte lasarettets vårdsamordnare, deltog på en gastric by pass operation, besökte Rehab/stroke vårdavdelningen, dialysmottagningen, patientmatslunch och besök på tillagningsköket. Efter lunch besökte jag avdelningen Medicin/geriatriken, ögonmottagningen och till avslutade dagen med ett besök på Kvinnokliniken med BB/Gyn. Dagen var oerhört givande och intressant!
 
Precis som verksamheten lyfte fram så är kärnuppdraget för lasarettet att erbjuda högkvalitativ vård för länets innevånare med gott samarbete med primärvård och NUS. Ett uppdrag jag tycker de lyckas mycket bra med. Visst finns det utmaningar på Lycksele lasarett men den stora står trots allt politiken för då de ständigt finns nedläggningshot kring den fortsatta verksamheten. Från Moderaternas sida är vi tydliga med att Lycksele lasarett ska finnas kvar och fortsätta att erbjuda högkvalitativ vård för länets innevånare.
 
 

Bli först att kommentera
Etiketter:

Gräddfil förbi akuten för äldre

Av , , Bli först att kommentera 5

Pressmeddelande 110907: Alliansen i Västerbottens läns landsting: Gräddfil förbi akuten för äldre

Allians för Västerbotten föreslår i en motion till landstingsfullmäktige att landstinget ska göra det möjligt för distriktsläkare att ge förtur för den multisjuke äldre direkt till specialistsjukvården förbi akutmottagningen.
 
         Vi tror på att detta förslag kommer ge den äldre multisjuke en tryggare och bättre vård, minimera antalet vårtillfällen och skapa resursutrymme för en ännu bättre kvalité i äldrevården, menar Nicklas Sandström oppositionslandstingsråd för Moderaterna.
 
         Multisjuka sköra äldre ska inte behöva vänta i flera timmar på akutmottagningen för att få vård, säger Marianne Normark gruppledare för Folkpartiet .
 
         Det är ovärdigt att äldre med många olika sjukdomar ska tvingas åka in och ut mellan sjukhus och hemmet, säger Olle Edblom gruppledare för Centerpartiet .
 
         Den välutbildade och specialiserade distriktsläkaren känner ofta sin patient och borde ha det fulla förtroendet att själv göra den medicinska bedömningen och ansvara för inläggning på en slutenvårdsavdelning, utan att gå omvägen via akuten, säger Birgitta Nordvall gruppledare för Kristdemokraterna.
 
 
Det gäller att våga lämna traditionella arbetssätt och i högre utsträckning se i vilken verklighet den äldre lever i och vad som går att göra för att just den personen ska ha en rimligt fungerade vardag. I helhetssynen ingår också att minimera antalet återkommande oplanerade vårdtillfällen.
 
 
 
 
För mer information:
 
Nicklas Sandström (M)
oppositionslandstingsråd
070 254 45 15
Marianne Normark (FP)
gruppledare
070 243 57 04
Olle Edblom (C)
gruppledare
070 564 44 65
Birgitta Nordvall (KD)
gruppledare
070 278 58 10
 
 
Motionen i sin helhet
 
 
Motion
2011-09-07
 
Gräddfil förbi akuten för äldre
 
Allians för Västerbotten har i sitt budgetförslag för åren 2012-2014 valt att satsa extra på de mest sjuka äldre. Det finns en mängd utmaningar där det framförallt gäller att samordna vården och omsorgen i hemsjukvård, äldreomsorg, på vårdcentralen och i sjukhusvården.
 
Det gäller att våga lämna traditionella arbetssätt och i högre utsträckning se i vilken verklighet den äldre lever i och vad som går att göra för att just den personen ska ha en rimligt fungerade vardag. I helhetssynen ingår också att minimera antalet återkommande oplanerade vårdtillfällen.
 
Förslaget innebär att den äldre multisjuke i vissa fall skall få en ”gräddfil” förbi akuten. Distriktsläkaren skall kunna skriva in patienten direkt till en specialistavdelning och inte först skicka patienten till sjukhusets akutmottagning.
 
Detta är ett förslag som kommer att ge den äldre multisjuke en tryggare och bättre vård, minimera antalet vårtillfällen och skapa resursutrymme för en ännu bättre kvalité i äldrevården.
Med hänvisningar till ovanstående yrkar Alliansen:
att      en distriktsläkare ska kunna ges möjlighet att skriva in patienter direkt på en specialistavdelning.
 
 
 
Nicklas Sandström(M)
Oppositionslandstingsråd
 
Marianne Nordmark (FP)
Gruppledare
 
 
Olle Edblom (C)
Gruppledare
 
 
Birgitta Nordvall (KD)
Gruppledare
 
 
 
 

Bli först att kommentera
Etiketter: ,

Ansvartagande för sjukvårdens utveckling

Av , , 1 kommentar 6

 

Jag skriver idag på VK-debatt om att det är viktigt med ansvartagande för att sjukvården ska kunna fortsätta att utvecklas:

Under våren genomförde Västerbottens läns landsting som enda landsting i Sverige en andra omgång av en övergripande prioriteringsprocess. Processens syfte var att överföra resurser från det som inte längre behöver göras till nya metoder och läkemedel. Trots svårigheter att göra dessa ställningstaganden lyckades 52 miljoner kronor identifieras för att kunna omfördelas. Det rör sig knappt om 1 procent av landstingets i Västerbottens vårdbudget.

Detta ska ställas mot de allt växande behoven och ökade förväntningar som finns på sjukvården. Här finns en enorm utmaning att lyckas fortsätta gasa men samtidigt även bromsa för att fortsätta hushålla skattebetalarnas pengar. Det krävs politiskt mod att våga välja det som är viktigt men även prioritera bort det som är mindre viktigt.

Vården står inför stora framtida utmaningar. En av dem är de allt ökade medicinska behoven då befolkningen blir allt äldre och sjukare. Här finns även en stor utmanande prövning att inte vårda eller försöka bota det som har med det naturliga åldrandet att göra.

En av de stora växande kostnaderna inom vården är alla de nya medicinerna som kommer. Nya mediciner kan vara 10 gånger bättre men på samma gång 10 gånger dyrare. Ett exempel på där utvecklingen av nya effektiva mediciner gått extremt fort är inom de reumatologiska sjukdomarna. Leukemi och njurcancer är andra sjukdomar där många blivit hjälpta tack vare läkemedlens landvinningar.

Ibland kan de nya läkemedlen vara lite av nyhetens behag och traditionella läkemedel kan fungera lika bra. Samtidigt finns all anledning att se över hur vi nyttjar våra läkemedel, varje år slängs läkemedel för 1 miljard kronor. Ett onödigt slöseri som inte bara är bortkastade pengar utan riskerar även att förstöra miljön och leda till andra negativa konsekvenser.

Ibland glöms tyvärr enkla metoder bort. Enkla råd och tips som har till ändamål att förändra livsstil kan vara till det som ger störst nytta. En nyligen publicerad vetenskaplig rapport ger evidens till att friskvård på recept ger en långvarig effekt. Om fler rörde sig mer skulle det vara det enklaste sättet för sjukvården att spara pengar.

Nya medicintekniska utrusningar utvecklas och behöver bytas ut. En utveckling som ständig sker är vidgade indikationsgränser för behandlingar. Till exempel kan riskfaktorer och förstadier till riskfaktorer lanseras som behandlingskrävande sjukdomar. Exempel på det kan vara förstadium till benskörhet och högt blodtryck. Det andra är indikationsglidning där tillstånd som liknar varandra behandlas lika trots att evidens saknas vilket leder till överbehandling.

Sjukvården är tvärtemot vad som ibland kan hävdas i debatten någon tärande sektor i samhället. Det är precis raka motsatsen. Om vården ger friskare människor kan fler arbeta och hjälpa till i samhällsproduktionen. Sjukvård är ett viktigt sätt att bidra till tillväxt i samhället. Om sjukvården kan hjälpa fler sjuka att komma tillbaka till arbetsmarknaden skulle utanförskapet minska.

Västerbottens läns landsting har tillsammans med alla övriga landsting en enorm utmaning att samtidigt som det ska satsas på nya behandlingar och läkemedel ha en förmåga att ständigt omprioritera och ta bort gammalt. Problemet med Västerbotten är att socialdemokratin, som styrt landstinget sen 1981, aldrig har haft framtiden som planeringshorisont. Därför finns inte de ekonomiska marginalerna som hade behövts för omställning, nu när utvecklingen börjar gå snabbare i kombination där världsekonomin kraftigt börjat bromsa in.

Moderaterna tillsammans med Alliansen har i de senaste årens budgetförslag visat en väg framåt där vi prioriterat vård framför till exempel lokaler, projekt och kultur. Landstinget i Västerbotten behöver visioner och idéer om vart sjukvården i länet ska fortsätta in i framtiden. Landstinget behöver ett politiskt ledarskap där den viktigaste byggstenen är ansvar för ekonomin. Endast då kan sjukvården fortsätta att utvecklas.

Nicklas Sandström, (M)
Oppositionslandstingsråd
 

Skatteutjämningens förslag skulle bli ett hårt slag mot sjukvården i länet

Av , , 1 kommentar 6

I tisdags behandlade landstingsstyrelsen sitt yttrande över betänkandet ”Likvärdiga förutsättningar ‑ Översyn av den kommunala utjämningen” (SOU 2011:39). Landstinget i Västerbotten är den enskilt största förloraren av samtliga kommuner och landsting. Om förslaget blir verklighet, i kombination av nuvarande ekonomiska situation, måste Västerbottens läns landsting reducera sina kost­nader med storleksordningen 600 miljoner kronor under de kommande åren, vilket blir effekten av redan beslutade åtgärder och åtgärder som blir nödvändiga om kommitténs förslag genomförs. Ett riktigt hårt slag mot länets sjukvård som redan idag har det stora problem med ekonomin. Mycket som bottnar i Socialdemokratin brist på förmåga att styra och leda verksamheten de senaste 10-15 åren.
 
 

1 kommentar

Verksamhetsbesök på Medicinsk teknik

Av , , Bli först att kommentera 6

 

I dag besökte jag Medicinsk teknik för att lära mig mer om deras arbete med att vara en stödorganisation i vården. De har nämligen en viktig roll att stödja vården i teknisk utveckling, service, underhåll och kompetens i all den utrustning som finns inom sjukvården. Utrustning kan vara apparater och instrument som används i direkt kontakt med patienter vid undersökning, vård och behandling men även laboratorieutrustning. Alltså allt ifrån en mätsticka till ett röntgenlabb men även sjukhussängar såsom insulinpumpar. Den totala omfattningen är cirka 28 500 objekt, alltså en hel del saker.
 
Jag tyckte det var riktigt intressant att höra om det allt det goda arbete som sker på Medcinsik teknik i form av allt dagligt servicearbete till den forskning och utveckling som sker. Särskilt kul var även att de blivit ISO-certifierade för sitt kvalitetsledningssystem som idag firades med ett öppet hus.

Bild från det öppna huset där en av de övningsdockor som finns visades upp:

Ekonomi i fokus på landstingsstyrelsemöte

Av , , Bli först att kommentera 6

I dag har vi behandlat delårsrapporten i landstingsstyrelsen. Som jag bloggade om förra veckan ser det riktigt tufft ut. Prognosen för sjukvårdsverksamheten är att det ska gå back med 90 miljoner kronor. Den sammantagna bilden är att landstinget inte kommer att klara av målsättningen med god ekonomisk hushållning. Om det här fortsätter kommer det bli än mer problematiskt att få ordning och reda på ekonomin och därmed få svårt att fortsätta att erbjuda den högkvalitativa vård som landstinget gör idag.
 
 
Från Alliansen valde vi att lägga ett särskilt yttrande angående delårsbokslutet:
 
Ärende 15 – Delårsrapport 2011 (VLL 1065-2011)
 
Delårsrapporten speglar hur landstingets verksamhet och ekonomi har utvecklats under första halvåret 2011 i förhållande till fastställd budget. Allians för Västerbotten hade ett eget budgetförslag. Det var en budget präglad av ansvarstagande och framåtanda. Allians för Västerbotten var och är övertygade om att resurser kan överföras från administration och annan verksamhet i landstinget till den direkta sjukvården.
 
Enligt delårsrapporten fortsätter landstinget i Västerbotten att gå med kraftigt underskott mot budget. Verksamhetens nettokostnader redovisar ett underskott på -52 miljoner kronor. Det är mycket oroande att majoriteten inte lyckas ha kontroll på sin egen budget och att detta fortsätter år efter år. Läkemedelskostnaderna har varit 13 miljoner kronor högre än budgeterat och landstingets kostnader för utomlänsvård har varit knappt -6 miljoner kronor mot budget. Under första halvåret 2011 har landstinget köpt tjänster från bemanningsföretag (staffetläkare m.fl.) för 28 miljoner kronor.
 
Det totala årsresultatet 2011 för landstinget prognostiseras till ett underskott på runt 90 miljoner kronor. För de kommande åren är situationen bekymmersamt för Västerbottens läns landsting. Sammantaget inklusive nuvarande budgetproblem i verksamheten, är behovet av kostandsminskande åtgärder ca 300 miljoner kronor under de närmaste tre åren.
 
Att landstinget vid årsslutet inte ser ut att klara målsättningen om god ekonomisk hushållning ser Alliansen mycket allvarligt på.
 
Situationen och tillgängligheten inom barn- och ungdomspsykiatrin fortsätter att vara mycket problematisk. I juli 2011 väntade 318 barn och unga i Västerbotten mer än 30 dagar på ett första besök inom barn- och ungdomspsykiatrin. Uppföljningen av personalsituationen i landstinget visar att sjukfrånvaron ökar och att målet om högst 4 procents sjukfrånvaro inte kommer att uppnås.
 
Landstinget behöver en färdriktning inför framtiden. Delårsrapporten visar att för en trygg och skattefinansierad vård, behövs en ansvarsfull politik som prioriterar sjukvård framför annan verksamhet. Den färdriktning som Alliansen står för hade lett till en positivare utveckling för såväl befolkningen i Västerbotten som för landstingets personal.
 
Allians för Västerbotten