Etikett: akutsjukvård

Bevara akutsjukvården i Dorotea

Av , , 4 kommentarer 5

I dag har sjukstugan i Dorotea ockuperats av arga ortsbor som vill att platserna för akutsjukvård på sjukstugan blir kvar. Jag kan verkligen känna med de ortsbor som är samlade för att protestera mot Socialdemokraterna och Miljöpartiets förslag till besparingar. Besparingen på akutsjukvården i inlandet är något som kostar mer än vad de smakar. Det skapar otrygghet på orten att veta att möjlighet till snabb akutvård försämras. Från Moderaterna och Alliansen valde vi att spara på annat istället för att kunna ha kvar bland annat akutsjukstugeplatserna i Dorotea.

4 kommentarer
Etiketter: , , ,

Gräddfil förbi akuten för äldre

Av , , Bli först att kommentera 5

Pressmeddelande 110907: Alliansen i Västerbottens läns landsting: Gräddfil förbi akuten för äldre

Allians för Västerbotten föreslår i en motion till landstingsfullmäktige att landstinget ska göra det möjligt för distriktsläkare att ge förtur för den multisjuke äldre direkt till specialistsjukvården förbi akutmottagningen.
 
         Vi tror på att detta förslag kommer ge den äldre multisjuke en tryggare och bättre vård, minimera antalet vårtillfällen och skapa resursutrymme för en ännu bättre kvalité i äldrevården, menar Nicklas Sandström oppositionslandstingsråd för Moderaterna.
 
         Multisjuka sköra äldre ska inte behöva vänta i flera timmar på akutmottagningen för att få vård, säger Marianne Normark gruppledare för Folkpartiet .
 
         Det är ovärdigt att äldre med många olika sjukdomar ska tvingas åka in och ut mellan sjukhus och hemmet, säger Olle Edblom gruppledare för Centerpartiet .
 
         Den välutbildade och specialiserade distriktsläkaren känner ofta sin patient och borde ha det fulla förtroendet att själv göra den medicinska bedömningen och ansvara för inläggning på en slutenvårdsavdelning, utan att gå omvägen via akuten, säger Birgitta Nordvall gruppledare för Kristdemokraterna.
 
 
Det gäller att våga lämna traditionella arbetssätt och i högre utsträckning se i vilken verklighet den äldre lever i och vad som går att göra för att just den personen ska ha en rimligt fungerade vardag. I helhetssynen ingår också att minimera antalet återkommande oplanerade vårdtillfällen.
 
 
 
 
För mer information:
 
Nicklas Sandström (M)
oppositionslandstingsråd
070 254 45 15
Marianne Normark (FP)
gruppledare
070 243 57 04
Olle Edblom (C)
gruppledare
070 564 44 65
Birgitta Nordvall (KD)
gruppledare
070 278 58 10
 
 
Motionen i sin helhet
 
 
Motion
2011-09-07
 
Gräddfil förbi akuten för äldre
 
Allians för Västerbotten har i sitt budgetförslag för åren 2012-2014 valt att satsa extra på de mest sjuka äldre. Det finns en mängd utmaningar där det framförallt gäller att samordna vården och omsorgen i hemsjukvård, äldreomsorg, på vårdcentralen och i sjukhusvården.
 
Det gäller att våga lämna traditionella arbetssätt och i högre utsträckning se i vilken verklighet den äldre lever i och vad som går att göra för att just den personen ska ha en rimligt fungerade vardag. I helhetssynen ingår också att minimera antalet återkommande oplanerade vårdtillfällen.
 
Förslaget innebär att den äldre multisjuke i vissa fall skall få en ”gräddfil” förbi akuten. Distriktsläkaren skall kunna skriva in patienten direkt till en specialistavdelning och inte först skicka patienten till sjukhusets akutmottagning.
 
Detta är ett förslag som kommer att ge den äldre multisjuke en tryggare och bättre vård, minimera antalet vårtillfällen och skapa resursutrymme för en ännu bättre kvalité i äldrevården.
Med hänvisningar till ovanstående yrkar Alliansen:
att      en distriktsläkare ska kunna ges möjlighet att skriva in patienter direkt på en specialistavdelning.
 
 
 
Nicklas Sandström(M)
Oppositionslandstingsråd
 
Marianne Nordmark (FP)
Gruppledare
 
 
Olle Edblom (C)
Gruppledare
 
 
Birgitta Nordvall (KD)
Gruppledare
 
 
 
 

Bli först att kommentera
Etiketter: ,

Akutsjukvård och samtal om döden

Av , , Bli först att kommentera 1

 

Idag har jag varit på verksamhetsbesök på akutsjukvården i Västerbotten och på avancerad hemsjukvård. Akutsjukvården i länet har 285 medarbetare och innehåller verksamheter som själva akuten men även ambulansverksamheten, akutmedicinskt centrum och sjukvårdsupplysningen (1177).
 
Är oerhört centralt att akutsjukvården fungerar väl då det är för många patienter vägen in till sjukhuset. Därför kändes det mycket lovvärt att verksamheten har som mål att erbjuda den bästa akutsjukvården i landet. Efter mitt besök så känner jag att det inte kommer att bli en allt för stor utmaning.
 
Mitt andra besök på verksamheten för avancerad hemsjukvård. De erbjuder runt 100-120 stycken patienter årligen pallitaitv vård i hemmet. En vårdform som är uppskattat hos många och fungerar som ett mycket bra komplement till att patienten annars skulle ha en vårdavdelning på sjukhuset. Mycket av samtalet med verksamhetsföreträdarna kom att handla om synen på döden och den vård som finns i samband med livets slutskede. Många gånger är vårdapparaten inställd på maximal vård och inte optimal vård för ändamålet. En frågeställning som blir central är när det inte är läge att göra en operation på en patient som är i livets slutskede som förvisso skulle bota åkomman men skulle göra de sista månaderna i livet betydligt sämre än utan operationen. Den palliativa vården gav många intressanta tankeställare och det kändes mycket kul att Västerbotten läns landsting är långt framme inom det här område jämfört med andra.

 

 

Inspirerande med privat drivet akutsjukhus

Av , , Bli först att kommentera 4

I dag gästade jag S:t Görans akutsjukhus som drivs av Capio. Vice VD PA Dahlberg var värd för dagen. Jag fick börja med att gå runt i verksamheten där jag dels fick jag se akutmottagning och därefter en vårdavdelning för hjärt/kärlvårdavdelning. Ute i verksamheten fick jag uppleva en otrolig arbetsglädje och inspiration som fanns bland personalen. Ett exempel på den arbetsglädjen som fanns var då jag frågade Hira som jobbade som undersköterska. Hon berättade att hon aldrig skulle vilja byta till någon annan arbetsplats då hon trivdes så bra.

 
Vi fick även diskutera det förändringsarbete med en av överläkarna på avdelningen som har skett med LEAN som arbetsmetod.  Med ett nytt sätt att arbeta har de kunna åstadkomma betydligt mer vård, nöjda patienter och personal med en hög kvalité.
 
Jag blev otroligt imponerad över den vård som S:t Göran erbjuder Stockholmarna. De har visat att genom att jobba annorlunda går det att skapa mer vård med hög kvalité och dessutom göra det på ett sådant sätt att det blir pengar kvar.
 
 
 
Bli först att kommentera
Etiketter: , ,