Etikett: AT- och ST-platser

Utveckla NUS och trygg sjukhusvård i hela länet samt trygga framtiden för lasaretten i Skellefteå och Lycksele

Av , , Bli först att kommentera 6

I veckan presenterade Allians för Västerbotten ett brett åtgärdsprogram för en trygg, rättvis och jämlik sjukvård i hela länet. I det åtgärdsprogrammet presenterades tre paket för att nå dit. Det första handlar om trygg akutvård med ambulans i hela länet som jag skrev om igår. Det andra paketet presenterar vi hur vi vill Utveckla NUS och trygg sjukhusvård i hela länet samt trygga framtiden för lasaretten i Skellefteå och Lycksele. Det paketet innehåller följande:

 

Utveckla NUS och trygg sjukhusvård i hela länet samt trygga framtiden för lasaretten i Skellefteå och Lycksele

Efter en tioprocentig vårdplatsneddragning på länets sjukhus har medfört att arbetssituationen förvärrats på många avdelningar. En situation som beskrivs som ohållbar på många avdelningar. Situationen har försämrats för de mest sjuka äldre som många gånger är den mest utsatta gruppen och mot vilken sparförslaget slår som hårdast. Vården för de med psykisk ohälsa och sjukdom är något som måste förbättras och särskilt inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).

NUS har en speciell roll som regionsjukhus och universitetssjukhus och är mycket viktigt för hela regionens utveckling. Om utvecklingen avstannar på NUS för att framtidstron försvinner är det på sikt något som hotar statusen som universitetssjukhus. NUS måste ständigt utvecklas och vara spjutspetsen i vården i hela norrland.

Länsdelslasaretten är navet i sjukvården i sitt område och en förutsättning för att invånarna ska känna sig trygga i länets alla delar. Vi vägrar acceptera att lasaretten i Skellefteå och Lycksele långsamt nedmonteras.

  • Utveckla NUS och fortsatt satsningar på att utveckla och trygga vården
  • Fler vårdplatser till länets sjukhus. Vart platserna skall fördelas är något som verksamheten måste sköta själva.
  • Inför ett vårdval inom Barn- och ungdomspsykiatrin för att förbättra tillgängligheten så att barn med psykisk ohälsa kan få vård i tid.
  • Inrätta en platschef på Skellefteå och Lycksele lasarett.
  • Garantera akutsjukvård och förlossningsverksamhet vid både Skellefteå och Lycksele lasarett.
  • Sprid den geriatriska kompetensen bättre över länet, så att det finns fler geriatriker på lasaretten i Skellefteå och Lycksele.
  • Säkerställ att det finns geriatriska platser och geriatriskt utbildad personal på hälsocentralerna och sjukstugorna.
  • Stärk läkarsituationen genom fler ST- och AT-tjänster.

 

Alla onödiga kostnader för stafettläkare

Av , , 2 kommentarer 5

I dag uppmärksammar ordförande i läkarförbundet i Västerbotten problemet med att få läkarbemaningen att fungera i sjukvården i Västerbotten. Problemet finns främst i primärvården men även inom många avdelningar på sjukhusen.
 
Då inte länets hälsocentraler lyckas med att hitta läkare blir de tvungna att rekrytera dyra staffet/hyr-läkare. Varje år kostnader alla hyrläkare landstinget 55 miljoner. Väldigt mycket pengar som skulle kunna användas till ordinarie läkarlöner.
 
Nu är problemet mångbottnat. Något jag kan konstatera är att Peter Olofsson (S) som ansvarig politiker verkar återigen skylla ifrån sig angående vem ansvar det är. En av de viktigaste åtgärderna som landstinget själv kan göra, vilket Olofsson glömmer, är att se till att ordna fram fler AT- och ST-platser. AT/ST-platser är vidareutbildningsplatser för läkarstudenter så att de blir specialister inom sitt valda område. Landstinget har knappt 45 AT-platser per år men varje år går det ut cirka 100 studenter från läkarprogrammet. Så i och med den politiken byggs det in en enorm flaskhals i systemet.
 
Från Alliansens sida har vi sett, uppmärksammat och föreslagit att vi gör något åt detta. I Alliansens budgetförslag finns det 30 miljoner kronor mer avsatt till den framtida kompetensförsörjning än vad majoriteten föreslagit.