Etikett: Vänstern

Det finns bättre lösningar för vården i Dorotea

Av , , 1 kommentar 8

I dag har landstingstyrelsen haft sammanträde och ett av ärende var ett avtal med Dorotea kommun angående tjänsteköp med landstinget. Avtalet handlar i korthet om att landstinget betalar för två äldreboendeplatser vid Bergvattengården (BVG) som är ett av äldreboenden i Dorotea. Detta har vi från Moderaterna och Alliansen tyckt varit en dålig lösning då det hade varit bättre att haft kvar akutvårdplatserna vid sjukstugan istället. Det hade möjliggjorts om Alliansens budgetprioriteringar hade blivit verklighet. Tyvärr blev det inte så och det skulle gå att finna betydligt bättre lösningar för vården i Dorotea. En nyhet för dagen var att Vänsterpartiet numera bytt sida och röstade för avtalsförslaget.
 
Yrkanden i sin helhet som Alliansen föreslog vid sammanträdet:
  
 
Yrkande
 
Punkt 4 avtal med Dorotea kommun om tjänsteköp
 
Motiv
 
Allians för Västerbottens hade i sitt förslag till landstingsplan och budget 2013-2015 en annan färdriktning för landstinget. I Alliansens landstingsplan så görs andra prioriteringar och satsningar. Omfördelningar som skulle ha gett andra förutsättningar för landstingstyrelsens verksamhetsplan med budget.
 
De förutsättningarna hade medfört att de fyra akutvårdplatser som fanns vid sjukstugan kunde ha funnits kvar med en jourläkarkedja. Med Alliansens politik hade detta avtal aldrig behövts upprättas där nu vårdplatserna nu övergår till ett äldreboende och innebär en försämring av den vård som ortsborna erbjuds än vad som fanns tidigare.
 
Alliansen yrkar i och med detta avslag på upprättat förslag då vi inte anser något avtal med den här inriktningen behövs.
 

Vänsterpolitik gör det dyrare att anställa studenter och unga

Av , , 17 kommentarer 4

Med vänstern vid makten blir det ett rödgrönt jobbstopp med en särskild skatt riktad mot unga. Med vänsterpartiernas budget blir det 8 590 kronor dyrare per år att anställa en student som jobbar extra och tjänar 4 000 kronor i månaden. Detta kommer göra det mycket svårare att få fler unga att få jobb.

 
En ny alliansregerings viktigaste uppgift måste vara full sysselsättning och särskilt måste ungdomar prioriteras. Att ha ett jobb är kanske det viktigaste för en människas möjlighet till självförverkligande. Ett arbete ger arbetskamrater, ett socialt sammanhang och i de allra flesta fall en mening i tillvaron. Men självklart ger ett arbete också pengar vilket skapar trygghet och möjligheter. Då går det inte att göra det dubbelt så dyrt att anställa unga som vänstern vill.