Etikett: jobb

Varje avskaffat RUT-jobb blir en mindre operation i sjukvården

Av , , 2 kommentarer 2

Rutavdraget har möjliggjort för fler att få hjälp i hemmet, bland de flitigaste användarna i dag finns pensionärer och barnfamiljer. Företagen som är beroende av rutavdraget sysselsätter 17 000 personer. Av dem kommer tre av fyra från tidigare arbetslöshet, enligt företagen själva. Enligt en nyligen gjord undersökning skulle runt 7300 jobb försvinna om rutavdraget försvann. Dessutom riskerar det att leda till ökat svartarbetet och vita pengar blir återigen svarta.

Varje enskilt rut-jobb som försvinner är även minskade skatteintäkter till det som är vårt gemensamma som skola, vård och omsorg. Så varje minskat jobb som kommit till genom rutavdraget blir även en mindre operation i sjukvården.

Fler jobb ger mer resurser till sjukvården

Av , , Bli först att kommentera 4

För oss är jobben viktigast. Ju fler som jobbar, desto fler är vi som betalar skatt. Det ger mer resurser till skolan, äldreomsorgen och allt annat som är vårt gemensamma. Sedan år 2006 har jobben blivit över 250 000 fler, och det är bara början. Vi vill fortsätta sänka trösklarna in på arbetsmarknaden, så att jobben kommer ännu fler till del. Moderaternas mål är 350 000 nya jobb till år 2020. Det betyder att över fem miljoner människor ska ha ett jobb att gå till då.

 

Sanningen är att de årliga skatteintäkterna och statsbidragen för Västerbottens läns landsting är 1136 miljoner högre än 2006 då Alliansregeringen tillträdde och införde arbetslinjen och jobbskatteavdraget. Detta trots en djup lågkonjunktur. Det har möjliggjort ökade resurser till skola, vård och omsorg. Idag arbetar över 5000 fler sjuksköterskor och över 3000 fler läkare i svensk sjukvård. Över 190 nya vårdcentraler har tillkommit sedan 2006, och allt fler känner ett stort förtroende för sjukvården.

 

Detta till trots finns det mycket mer att göra för att sjukvården i Västerbotten ska få en bättre sjukvård. Allt börjar med jobben och ju fler som jobbar desto fler är vi som betalar skatt och det ger ökade resurser för sjukvården skolan och äldreomsorgen.

M-valfilm för riksdagsvalet

Av , , Bli först att kommentera 2

I måndags lanserades nya Moderaternas valfilm inför riksdagsvalet. Filmen visar tydligt att valet kommer att handla om jobben. När fler jobbar och betalar skatt växer också resurserna till skolan, sjukvården och all annan välfärd. Det är därför fler jobb är valets mest viktiga fråga.

Kolla in filmen här: https://www.youtube.com/watch?v=TmQJNggLi1M

 

Alla jobb behövs för en bättre sjukvård

Av , , Bli först att kommentera 7

Socialdemokraterna kommer att driva valrörelse som så många gånger tidigare och driva oppositionspolitik oavsett om de suttit vid makten eller inte. Detta är speciellt tydligt i Västerbotten där Socialdemokraterna styrt sjukvården i 34 år.

Under i stort sett varje politisk debatt och uttalande framhärdar företrädare för socialdemokraterna att det är Alliansregeringens fel att sjukvården i Västerbotten inte förmår möta människors behov. De växande vårdköerna med dålig tillägnlighet till primärvård och sjukhusvård, Projekt balans med mera beror enligt dem att regeringen gör för lite och för sent.

Sanningen är att de årliga skatteintäkterna och statsbidragen är 1136 miljoner högre än 2006 då Alliansregeringen tillträdde och införde arbetslinjen och jobbskatteavdraget. Detta trots en djup lågkonjunktur.

Jag förstår om Socialdemokraterna inte vill kännas vid detta. Det sätter fingret på en synnerligen öm punkt; jobbskatteavdraget har starkt bidragit till att skatteintäkterna till att Västerbotten är högre än någonsin, men Socialdemokraterna har inte låtit dessa resurser göra nytta i sjukvården. Detta bottnar i en allmän idé- och initiativlöshet som märks i det dagliga arbetet; de har makten men vet inte vad de ska använda den till. Med tanke på socialdemokraternas långa maktinnehav och inflytande över sjukvården är man svaret skyldigt hur man tänkt klara sjukvården om man återigen skulle vinna valet i höst.

Framförallt hänger välfärdens finansiering på skatteintäkterna. Den politik som Stefan Löfven (S) och partikamraterna nationellt avser driva om de vinner valet, med chockhöjningar av arbetsgivaravgiften för alla anställda som yngre än 25 år, sänkta jobbskatteavdrag och en återgång till bidragslinjen kommer få stora konsekvenser för den ekonomiska utvecklingen i Sverige och sjukvården i Västerbotten.

Möjligtvis ökar skatteintäkterna något initialt när man höjer inkomstskatten. Men i förlängningen innebär detta mindre pengar i plånboken för löntagare. Det minskar konsumtionen och leder till röda siffror för företagen som tvingas säga upp folk. Det är så man bedriver en politik som hela tiden kommer att tvinga fram krav på nya skattehöjningar för att klara välfärden.

För länet och sjukvården kommer socialdemokraternas politik att få förödande konsekvenser. Minskade skatteintäkter blir mindre pengar till skola, omsorg och sjukvård. Den därtill utlovade chockhöjningen av ungdomsarbetsgivaravgiften kommer att slå hårt mot länet inte minst när vi ska klara av att möta de kommande pensionsavgångarna.

Sjukvården måste därför få en ny politisk ledning som sätter fokus på sitt huvuduppdrag, den direkta sjukvården. Minska vårdskador men framför allt en förändring i hur vården hänger ihop och arbeta mer strukturerat för att få vårdkedjor att fungera bättre. Sätta fokus på personalförsörjningen och en stärkt primärvård är mycket viktigt för att sjukvården kan bli mer kostnadseffektiv och ständigt förbättras. Tillgängligheten måste bli bättre. Samarbetet och samverkan med kommunerna måste förbättras. Antalet kvarliggande, färdigbehandlade patienter måste minska.

Socialdemokraterna har under sina år vid makten hanterat sjukvården styvmoderligt. Att skylla ifrån sig är inget nytt och egentligen kanske inte det värsta. Det värsta är att de i stället för att driva på för förbättringar av sjukvården väljer att sticka huvudet i sanden. Sjukvården behöver en ny politik för framtidens hälso- och sjukvård. Efter 34 år är det dags för något nytt.

Denna debattartikel publicerade i gårdagens VK. Läs den här.

Positivt att fler vill jobba längre

Av , , 2 kommentarer 4

Trenden bland länets största arbetsgivare Umeå kommun och Västerbottens läns landsting är att allt fler vill jobba längre efter de fyllt 65 år. Antalet anställda i landstinget som passerat 65 år har sedan 2009 fördubblats och av dem är 50 personer över 67 år. De flesta av dem är läkare. Att allt fler jobbar längre är mycket positivt då det behövs fler människor på arbetsmarkanden av fler skäl. Generellt handlar det om att det blir allt färre som ska försörja allt fler då demografin i landet ser ut som den gör. För landstinget i Västerbotten med läkarbrist och då framförallt inom vissa specialiteter får det stor betydelse att fler läkare kan jobba längre.
 
Från Moderaterna och Alliansen välkomnar vi den här utvecklingen och vill samtidigt göra mer för att få våra medarbetare att vilja jobba längre. En av de viktigaste åtgärderna vi föreslår är att varje klinik får ansvara för den sänkning av kostnad av arbetsgivaravgifter som uppstår då en medarbetare passerar 65 år. De extra resurserna kunde användas istället för att skapa utrymme för högre lön eller andra villkor för den enskilde. Som det nu försvinner dessa resurser centralt. Om de kunde användas på varje klinik skulle det skapas ett större utrymme för att stimulera fler att vilja jobba längre och på så sätt behåll landstinget kompetent personal längre.

Mindre pengar till sjukvården med (S)

Av , , 1 kommentar 6

 

 
I går presenterade Socialdemokraterna sin vårbudget. För intresserade blev budgetpresentationen lite av ett antiklimax. Efter månader av uppskruvade förväntningar på att Socialdemokraternas förnyelse skulle gå från ord till handling i deras ekonomiska vårmotion fick vi i går en första indikation på vad som väntar. Med tanke på förväntningarna var gårdagens presentation av ett "utbildningskontrakt för unga" en besvikelse. Sin vana trogen kombinerar Socialdemokraterna stora skattehöjningar på att anställa unga med oklara och motstridiga besked om hur Sverige ska få fler riktiga jobb.
 
Dessutom väljer S att bortse från regeringens faktiskt förda politik på utbildningsområdet för att i stället slå in öppna dörrar när det gäller att minska avståndet mellan utbildning och jobb. Med en närmast kirurgisk precision riktar S skattehöjningar mot dem som står långtifrån arbetsmarknaden. Till det så med höjd skatt för att anställa unga har det enligt beräkningar visats att 14 000 riskeras att bli utan jobb.
 
Inte heller som lokala företrädare efterlyser kommer det några satsningar på ökade resurser till sjukvården, varken några direkta satsningar eller höjda statsbidrag. Den enda satsningen som görs är inom forskningsområdet, där pekas ett enskilt forskningsprojekt ut. Life Science som lyfts fram är förvisso lovvärt men varför just det?
 
Faktum är att det blir mindre pengar till sjukvården med Socialdemokraternas budgetförslag. När arbetsgivaravgiften för unga ska höjas tappar landstinget som är en stor arbetsgivare runt 20 miljoner. Det är (S) tuffa besked till sjukvården i länet.
 

 

 

Ny satsning på jobbskapade åtgärder

Av , , 1 kommentar 4

Fredrik Reinfeldt och Anders Borg presenterade igår ett förslag om förstärkta insatser för coachning, praktik och utbildning med över 3 miljarder kronor under 2011 och 2012. Jobbpaketet innehåller förstärkta insatser för korttidsarbetslösa, förstärkta insatser för långtidsarbetslösa och förstärkta insatser för ungdomar. Totalt innebär förslagen över 31 000 nya platser i coachning, praktik och utbildning kommande år. Därutöver tillförs Arbetsförmedlingen resurser för förstärkt förmedlingsverksamhet. Den här satsningen tillsammans med övrig allianspolitik för fler jobb skapar bättre förutsättningar för att Sverige snabbare ska återhämta sig från den djupa internationella lågkonjunkturen som varit.
 
 
 
 
 

MUF protesterade med en gris

Av , , Bli först att kommentera 4

 

 
Idag gästade Moderata Ungdomsförbundets ordförande Niklas Wykman Umeå och ett av stoppen var utanför arbetsförmedlingen där det protesterades mot de rödgrönas förslag om en ungdomsskatt. För att illustrera detta på bästa sätt hade en gris tillverkats. Ett riktigt kul sätt att uppmärksamma ett riktigt grisigt förslag från det rödgröna som skulle göra det mycket svårare för unga att kunna få jobb.

 

Vänsterpolitik gör det dyrare att anställa studenter och unga

Av , , 17 kommentarer 4

Med vänstern vid makten blir det ett rödgrönt jobbstopp med en särskild skatt riktad mot unga. Med vänsterpartiernas budget blir det 8 590 kronor dyrare per år att anställa en student som jobbar extra och tjänar 4 000 kronor i månaden. Detta kommer göra det mycket svårare att få fler unga att få jobb.

 
En ny alliansregerings viktigaste uppgift måste vara full sysselsättning och särskilt måste ungdomar prioriteras. Att ha ett jobb är kanske det viktigaste för en människas möjlighet till självförverkligande. Ett arbete ger arbetskamrater, ett socialt sammanhang och i de allra flesta fall en mening i tillvaron. Men självklart ger ett arbete också pengar vilket skapar trygghet och möjligheter. Då går det inte att göra det dubbelt så dyrt att anställa unga som vänstern vill.
 

Kärnkraften behövs för Sveriges framtida utveckling

Av , , Bli först att kommentera 2

Den 17 juni 2010 fattade Sveriges riksdag ett historiskt beslut som långsiktigt tryggar den svenska energiförsörjningen. Kärnkraften ska fortsätta utgöra en stor del av Sveriges framtida elproduktion, tillsammans med stora satsningar på förnybar energi.

 

Idag presenterade Moderaternas talesperson i energifrågor Anna Kinberg Batra och partisekreterare Per Schlingmann en rapport om energiförsörjning och kärnkraftens betydelse för ekonomin och jobben. Kärnkraften behövs för att säkra våra jobb och välfärd. Vänsteroppositionens politik hotar 400 000 jobb inom basindustrin. Hur ska de ersätta kärnkraften?