Etikett: frågeställning

Kommentarer kring att frågan i folkomröstningen har överklagats

Av , , Bli först att kommentera 9
I dag så kom besked om att frågeformuleringen till den kommande folkomröstningen är överklagad. I sak tycker jag inte att det gör något att förvaltningsrätten får pröva de juridiska avväganden som finns i lagstiftningen i förhållande till intentionerna i den fråga som namninsamlingen för att åstadkomma en folkomröstning gällde.
 
Jag tycker fortfarande att den frågan som formulerades fram gemensamt mellan de olika partierna med stöd från expertis och folkinitiativet blev bra. Den har sin utgångspunkt i den fråga som återfanns på den namninsamling som väckte frågan om folkomröstning samt att den innehåller formuleringen om behovet av ett åtgärdspaket för hela länet. För folkomröstningen handlar om hela länet och inte två orter. Jag kan inte nog understryka att för Moderaterna och Alliansen är det en folkomröstning om rättvis sjukvård i hela länet.
 
Utifrån detta ser jag två skiljelinjer i debatten. Det ena är själva formuleringen på själva valsedeln och den andra är hur de politiska partierna väljer att uttolka vad det hela innebär. När det gäller frågeformuleringen så är det en bra kompromiss om sjukvård i hela länet. När det gäller hur partierna ska uttolka storleken på åtgärdspaketet samt finansieringen för detta kommer det att bli en het politisk debatt om. Från oppositionen har vi betonat att vi vill bygga en rättvis sjukvård i hela länet. När det gäller finansieringen finns det många andra sätt att hitta de få miljoner som det handlar om vilket vi från Alliansen lyft fram i de alternativa budgetar och sparförslag som vi presenterat.  
 
Nu återstår det att se vad förvaltningsrätten gör med ärendet men jag hoppas ändå att det blir en snabb process och det blir en folkomröstning här rätt snart men allra helst hoppas jag att sossarna backar och erkänner att de genomfört korkade politiska beslut.
 

    

En folkomröstning för en rättvis sjukvård i hela länet

Av , , Bli först att kommentera 5
En regional folkomröstning är något historiskt då det aldrig skett i Sverige förut. Som medborgare i länet är det viktigt att komma ihåg bakgrunden. Grundproblemet är en misskött ekonomi i sjukvården i länet under de senaste 20 åren. De förändringar som nu genomförts av Socialdemokraterna och Miljöpartiet under arbetsnamnet Projekt balans är framförallt en ofrånkomlig konsekvens av långvarig avsaknad av politisk styrning och bristande ekonomiskt ansvarstagande. 
 
Den nya Socialdemokratiska ledningen med Peter Olofsson i spetsen genomförde sparförslagen i Projekt balans utan analys eller konsekvensbeskrivningar. Besparingar som dessutom motiveras med att det skulle vara regeringens fel. Som medborgare är det viktigt att komma ihåg att det är ett lokalt ansvar att organisera och finansiera hälso- och sjukvården genom landstingsskatten.
 
De försämringar som sker i sjukvården drabbar hela länet. Länets sjukhus har det tufft med färre vårdplatser och ett högre arbetstempo för personalen. Vårdplatsminskningar där de mest sjuka äldre drabbas hårdast. Primärvården har fått ett ännu större åtagande med 15 000 nya besök som ska klaras av trots att var tredje distriktsläkartjänst är vakant. Den tuffaste försämringen för medborgarna har skett i inlandet där akutvårdplatser försvunnit från sjukstugorna och ambulansen i Åsele dragits in. 
 
Allianspartierna i landstinget hade andra förslag med andra prioriteringar. Fokus på Alliansens kostnadsreduceringar var att värna den direkta vården och spara på det som inte är sjukvård. Vårdplatsneddragningarna var inte lika omfattande därtill föreslogs neddragningar på administration, centrala anslag, projekt och Region Västerbotten. I Alliansens alternativa förslag till projekt balans samt vid den senaste budgeten prioriteras bland annat akutvårdsplatser i inlandet och ambulans i Åsele vilket gör det märkligt att inte stödja de krav som väckts från folkinitiativet.
 
Försämringar av sjukvården i länet var något som resulterade i att länets invånare har sagt ifrån. Det s.k. Doroteaupproret/folkinitiativet. Framförallt handlar det om en känsla av uppgivenhet där landstinget minskar på basal akutsjukvård och därmed bidrar till att en försämrad känsla av framtidstro på berörda orter och att vi inte har en rättvis och tillgänglig vård i hela länet.
 
Kärnan i den representativa demokratin är att de folkvalda politikerna lyssnar på sina väljare och förvaltar det förtroende som ges vid de allmänna valen. En konsekvens av att inte ta det ansvaret är att väljarna har möjlighet att vart fjärde år rösta bort de ansvariga politikerna. 
Nu har lagstiftningen förändrats och förstärkt möjligheten att genomföra folkomröstningar. Det är en demokratisk rättighet som är inskriven i grundlagen och något som samtliga politiker måste förhålla sig till. 
 
Alliansen har lyssnat på det initiativ som väckts för åstadkomma en folkomröstning och anser att det är rimligt att de ska få ansvarspröva den politiska majoriteten utifrån den frågeställning som de själva väckt. En frågeställning som är det som 24 000 länsbor skrivit under på som beskriver de försämringar som skett av sjukvården inte bara i inlandet utan i hela länet.. 
 
Alliansen föreslår att valdagen blir i samband med de allmänna valen 2014. Eftersom att folkinitiativet uttryckt att val av valdag är upp till den politiska majoriteten, att lagstiftningen inte reglerar när i tid valet ska ske samt att en förtida valdag ger upphov till kostnader på cirka 10 miljoner är det rimligt att valdagen sker i samband med landstingsvalet den 14 september 2014. Det valet är trots allt bara ett år bort. Om folkomröstningen hålls i samband med de allmänna valen underlättas ett högt valdeltagande. En annan fördel är att inlandssjukvården blir en av många viktiga valfrågor i ansvarsprövandet av den politiska majoriteten. 
 
Från Alliansen anser vi inte att på det sätt som landstinget nu styrs är att förvalta de förtroende som länet förtjänar för en rättvis och trygg sjukvård. Oavsett folkomröstning kommer Alliansen att söka mandat i valet den 14 september 2014 för en sådan inriktning.
 
 
Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd  
 
Marianne Normark
Gruppledare (FP)
 
Olle Edblom
Gruppledare (C)
 
Birgitta Nordvall
Gruppledare (KD)
 
 
Denna artikel är publicerad i dagens VK-debatt. 

Underkänd frågeställning från landstingsmajoriteten

Av , , 2 kommentarer 6

I dag uttalar sig Bruno Kaufman i VK om socialdemokraternas och miljöpartiets frågeställning till folkomröstning. Bruno var ordförande i den grundlagskommitté som bland annat föreslog lagstiftningen om ett förstärkt folkinitiativ och är den som bedöms mest sakkunnig på området. Kaufmans dom är hård. Han underkänner frågställningen och menar att sossarna blandar ihop sakfrågan med processen. Han underkänner även det uppställda kravet på ett 50-procentigt valdeltagande.

 
Det finns inga juridiska prövningar i domstol av vad som är en korrekt frågeställning efter det att fullmäktige bedömt att det ligger inom dess beslutskompetens. Den lagstiftning som ligger till grund för förstärkt folkinitiativ har aldrig prövats i domstol. Innan någon sådan prövning har skett är tolkningar av lagstiftningen endast ett resultat av enskilda juristers bedömningar. Alliansen ser utifrån den bakgrunden inga skäl för att förändra den väckta frågeställningen från folkinitiativet.
 
Från Alliansens sida ser vi inget skäl till att ompröva, förändra eller justera den fråga (se nedan) som folkinitiativet väckt. Det är deras frågeställning med vilken de vill ansvarspröva den politiska majoriteten vilket vi vill att de ska få göra. Alliansen har visat att det går att prioritera annorlunda för att bevara en trygg och rättvis sjukvård i hela länet.
 
 
 
Folkinitiativet och Alliansens förslag till frågeställning:
Vill Du ge Västerbottens läns landsting i uppdrag att utforma ett åtgärdspaket som säkerställer sjukvård för alla, vilket bland annat innebär att Dorotea sjukstuga får primärvårdsjour och vårdplatser som tidigare och att Åsele får en egen ambulans?