Etikett: socialdemokraterna

Det behövs nytt ledarskap för sjukvården i länet

Av , , Bli först att kommentera 10

Just nu pågår stora förändringar i länets sjukvård. Projekt balans som Socialdemokraterna med Peter Olofsson i spetsen lanserat innebär att 140 miljoner ska sparas. Ett sparpaket som inneburit att länets sjukhus fått dra in vårdplatser på bland annat geriatrik, ortoped, psykiatri och barnsjukvård. Åsele har blivit av med sin ambulans och Dorotea med fler kommuner har akutvårdsplatserna vid sjukstugan. De försämringar som sker i sjukvården i länet har varit dåligt genomtänkta, dåligt genomförda och saknat såväl analys som konsekvensbeskrivningar. Det hade gått att välja en annan väg med ett annat ledarskap.

De förändringar som nu sker beror främst på två orsaker. Den första är de 30 år långa socialdemokratiska maktinnehavet i landstinget som inte lyckats åstadkomma en långsiktighet i ekonomin. Den andra orsaken är att vården ständigt utvecklas med nya mediciner och behandlingsmetoder som kostar mer.

Att som nu Socialdemokraterna försöker göra att skylla sina besparingar och tillkortakommanden på Alliansregering är inte att ta ansvar. Ingen annan regering har tillfört så mycket resurser. Ansvaret för sjukvården är och kommer att vara en fråga för de partier som styr landstinget i Västerbotten. Idag är det Socialdemokraterna och Miljöpartiet som har det fulla ansvaret.

Det behövs ett nytt ledarskap och en ny politik färdriktning för framtidens hälso- och sjukvård i länet som väljer att ta ansvar för ekonomi och vårdens framtida utveckling. Moderaterna tillsammans med Alliansen söker det mandatet att vid nästa val ta över styret sjukvården i länet.
 

Skillnad på politisk färdriktning och en landstingsdirektörs roll

Av , , 5 kommentarer 5

I går kom nyheten att Västerbottens läns landstings landstingsdirektör Jonas Rastad slutar och börjar ett nytt jobb som regiondirektör i Skåne. Som jag kommenterade igår så har Rastad haft såväl mod som beslutskraft att genomföra och verkställa den Socialdemokratiska politiken. Därför blir det med viss förvåning som mycket av kritiken som gäller innehållet i Projekt balans riktas mot Rastad och inte mot den ansvariga politiska Socialdemokratiska majoriteten i landstinget. Även om Rastad fått genomföra exempelvis nedläggningen av akutsjukvården i Dorotea, borttagandet av ambulans i Åsele samt kraftiga vårdplatsneddragningar på sjukhusen har det beslutet föregåtts av ett politiskt beslut i det Socialdemokratiska partiet i länet. Som väljare i länet avsätter och tillsätter man inte landstingsdirektör utan politisk majoritet om man inte är nöjd. Detta är viktigt att komma ihåg såväl nu i debatten kring att Rastad slutar som i det kommande landstingsvalet 2014.
 
 

En S-budget i landstinget med mindre pengar till vården

Av , , Bli först att kommentera 8

 

 
I dag har Socialdemokraterna med Peter Olofsson presenterat sitt budgetförslag för Västerbottens läns landsting för år 2013. En budget utan några större nyheter, förändringarna som sjösattes med projekt balans fortsätter med oförminskad styrka. Socialdemokraterna backar inte heller om ambulans i Åsele eller vårdplatser i Dorotea. Någon förändring av beslutet om den tio procentiga avvecklingen av vårdplatserna på länets sjukhus blir det inte heller. Den stora nyheten är att pengar, 18 miljoner, flyttas från sjukvård till tågtrafik. Sen har även Socialdemokraterna tagit mod till sig och även börjat spara pengar på nått som varit helt omöjligt hittills nämligen Region Västerbotten som får ett minskat bidrag med fem miljoner.
 
Två positiva delar i deras budget är att omställning från sjukhusvård till primärvård fortsätter. Det är nödvändigt för att frigöra kapacitet på sjukhusen. Det som är problematiskt är att primärvården inte får de resurser som behövs för detta. Den andra positiva delen är att tio miljoner omprioriteras för medicinsk utveckling och demografiska förändringar. Det är nödvändigt att en sådan del lyfts fram tydligare då utvecklingen inom området sker så pass snabbt med nya kostnader som följd.
 
Sammanfattningsvis så är det en budget utan några större nyheter. Pengar flyttas från vård till kollektivtrafik och projekt balans fortsätter i oförminskad styrka.
 
I veckan kommer Alliansen presentera sitt förslag.

 

Mindre pengar till sjukvården med (S)

Av , , 1 kommentar 6

 

 
I går presenterade Socialdemokraterna sin vårbudget. För intresserade blev budgetpresentationen lite av ett antiklimax. Efter månader av uppskruvade förväntningar på att Socialdemokraternas förnyelse skulle gå från ord till handling i deras ekonomiska vårmotion fick vi i går en första indikation på vad som väntar. Med tanke på förväntningarna var gårdagens presentation av ett "utbildningskontrakt för unga" en besvikelse. Sin vana trogen kombinerar Socialdemokraterna stora skattehöjningar på att anställa unga med oklara och motstridiga besked om hur Sverige ska få fler riktiga jobb.
 
Dessutom väljer S att bortse från regeringens faktiskt förda politik på utbildningsområdet för att i stället slå in öppna dörrar när det gäller att minska avståndet mellan utbildning och jobb. Med en närmast kirurgisk precision riktar S skattehöjningar mot dem som står långtifrån arbetsmarknaden. Till det så med höjd skatt för att anställa unga har det enligt beräkningar visats att 14 000 riskeras att bli utan jobb.
 
Inte heller som lokala företrädare efterlyser kommer det några satsningar på ökade resurser till sjukvården, varken några direkta satsningar eller höjda statsbidrag. Den enda satsningen som görs är inom forskningsområdet, där pekas ett enskilt forskningsprojekt ut. Life Science som lyfts fram är förvisso lovvärt men varför just det?
 
Faktum är att det blir mindre pengar till sjukvården med Socialdemokraternas budgetförslag. När arbetsgivaravgiften för unga ska höjas tappar landstinget som är en stor arbetsgivare runt 20 miljoner. Det är (S) tuffa besked till sjukvården i länet.
 

 

 

Rätt och fel väg att gå för att få bukt med smutsen på sjukhusen

Av , , Bli först att kommentera 4

 

Från och med årsskiftet kommer landstinget i Västerbotten att förändra sin budgetmodellen för verksamheterna. En del av budgeten kommer att avsättas och öronmärkas till några få utvalda och relevanta kvalitetsindikatorer. Endast då indikatorerna är uppnådda får verksamheten del av de extra resurserna. En modell som skapar tydliga incitament att nå de uppsatta målen. Ett av de målen kommer att till exempel för många verksamheter vara att följa uppsatta hygienrutiner. En mycket bra och relevant sätt att styra mot mål som kommer att ge effekt inte bara på ekonomi utan även på bättre hygien som i sin tur ger minskade vårdrelaterade infektioner (VRI). En modell som Moderaterna tillsammans med Alliansen föreslagit under lång tid. Det är rätt väg att gå framåt.

 
Fel väg att gå är hur Socialdemokraterna i Stockholm som i veckan lanserade tanken att läkare och sjuksköterskor måste vara beredda på att städa när som helst under dygnet och smutsiga sjukhus ska bestraffas ekonomiskt. Första problemet är att många läkare kan mycket men jag är övertygade om att de saknar goda kunskaper i hur vårdutrymmen, det finns det utbildad personal som kan det mycket bättre. Det är dock ett litet problem i sammanhanget utan det största problemet med förslaget är det gigantiska resursslöseriet i att ha läkare som ska nyttja sin arbetstid till att städa istället för att ta emot patienter. Tycker utspelet är mycket märkligt och visar på en stor oförståelse för hur situationen ser ut på sjukhusen. Socialdemokraternas förslag i Stockholm är fel väg att gå för att minska smutsen på sjukhusen och de vårdrelaterade infektionerna.