Årsredovisning för år 2011

 

I onsdags förra veckan debatterades årsredovisningen för 2011 i landstingsfullmäktige. Det blev en rätt bra och intensiv debatt om årets om varit. För det var ett rätt händelsrikt år förra året. Dels så genomfördes prioriteringsarbetet som tog mycket kraft och energi sedan så sjösattes även Projekt balans. Ett rätt omdiskuterat sparpaket för att få ekonomin i balans. En ytterligare händelse var att majoriteten mellan S, MP och V sprack, detta knappt efter ett års samarbete.
 
Annars bjuder årsredovisningen på mycket läsning om fortsatta goda medicinska resultat som ligger mycket bra till i jämförelse med andra landsting. NUS fortsätter även behålla och stärka sin position som universitetssjukhus. Så även om ekonomin ser mörk ut så finns det trots allt ljusglimtar.  
 
Här nedan de inledningsanförande som jag höll under debatten.
 
Årsredovisningsanförande 2012
 
Ordförande, ledamöter och åhörare
 
Det sägs att årsredovisningen är historia. Det är förvisso sant. Däremot sägs det i ett klokt ordspråk att man ska ta lärdom av historien. Att så inte är fallet när det gäller landstinget är helt uppenbart. Tänkte bjuda fullmäktige på en historieexposé i någorlunda samtid för att få perspektiv på årets årsredovisning.
 
1979 Socialdemokratin tar över det fulla ansvaret för hälso- och sjukvården i länet
 
1986 Utdrag från Årsredovisningen: ”Från och med budgetåret 1986 förändrades väsentligt den ekonomiska situationen för sjukvårdsdistriktet. Besparingar, omfördelning av resurser mm erforades för att ej budgetrammarna skulle överskridas.”
 
1991 ”Vi går med andra ord in i 1992 med balans i ekonomin och väl förberedd att möta årets reduceringskrav.”
 
1995 underskott på 100 miljoner.
 
1996 skattehöjning med 60 öre.
 
1998 underskott på 215 miljoner
 
2000 skattehöjning på 50 öre.
 
2001 ”Under målområde 7: med namnet Vår ekonomi är i balans. Basenheterna har tagit fram reservplaner för införande vid ev problem att hålla budgeten. ”
 
2002 ”Nämnden konstaterar att Skellefteå sjukvård går in i år 2002 med ett för högt kostnadsläge. Mot bakgrund därav förutsätts att nämnden informeras om den planerings som finns för att komma till rätta med situationen.”
 
2004 underskott på 68,2 miljoner
 
2005 skattehöjning på 80 öre.
 
2006 ”För att nå målet om god ekonomisk hushållning ska kunna upprätthållas 2009 krävs effektiviseringar i verksamheten.”
 
2008 underskott på 296 miljoner
 
Mellan åren 1995 och 2004 har landstinget ett ackumulerat underskott på 924 miljoner kronor. Mellan åren 2005 och 2011 har verksamheten gjort ett genomsnittsunderskott på 80-90 miljoner.
 
Fullmäktigeledamöter efter denna historiska exposé vad tror ni att årets resultat är? Skulle någon bli förvånad om det är ett minus och fortsatt underskott i sjukvården?
 
Årsredovisningen för år 2011visar inte helt oväntat på ett underskott på 186 miljoner på sista raden och fortsatt underskott i sjukvården på 89 miljoner. Inte heller klaras målsättningen om god ekonomisk hushållning för landstinget vilket gör att betingen att klara av nästa års utmaningar blir större.
 
År, på år, på år med underskott och kortsiktiga skattehöjningar har inte hjälpt.  Det är dags att pröva en annan medicin för att råda bot på dessa ständiga återkommanden ekonomiska problem. Alliansen ville med sitt budgetförslag ordinera annan medicin. En kurativ behandling istället för Socialdemokraternas homeopatiska behandlingsmodell.
 
En av de viktigaste förklaringarna till att landstinget gör ett någorlunda resultat trots allt är att skatteintäkterna är 103 miljoner högre än budget. Något som är ett direkt resultat av Alliansregeringens jobbpolitik i en orolig omvärld.
 
Landstinget behöver ett nytt ledarskap som kan möta framtidens utmaningar. I det mycket besvärliga ekonomiska läget som sjukvården står inför krävs en trygg och skattefinansierad vård som tar sin utgångspunkt i en ansvarsfull politik som prioriterar sjukvård framför annan verksamhet.
 
Avsluta med att yrka bifall till upprättad årsredovisning.
 

 

Etiketter: , , , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.