Etikett: 1177

Landstingsfullmäktigesammanträde

Av , , Bli först att kommentera 3

I dag är det landstingsfullmäktige, ett lite speciellt sammanträde då det ska uppmärksammas och firas 150 år av lokal självstyrelse. Det är nämligen så att kommuner och landsting har haft 150 år av lokal självstyrelse. Ett framgångssaga i mångt och mycket och ett vinnande koncept att jobba vidare med.

På själva sammanträde har jag en motion om att införa ett enda nummer in till sjukvården då det inte är en akut situation. Numret som skulle vara aktuellt är sjukvårdsupplysningens nummer 1177 som då skulle samla upp alla inkommande samtal och till exempel boka in en patient på sin vårdcentral. Det här är något som inte socialdemokraterna vill jobba vidare med. Det tycker jag är trist då det skulle underlätta för länets medborgare. Från Moderaterna har vi en motion att införa rotavaccination för länets barn. Det skulle göra att många små barn skulle slippa få rotavirus och slippa bli mycket sjuka och i värsta fall behöva skrivas in på sjukhus. Svaret var lite mer positivt men Socialdemokraterna vill trots det invänta att andra ska gå före. Trist men det är nog trots allt endast en tidsfråga innan detta blir aktuellt och ingår i vaccinationsprogrammet.

Följ dagens sammanträde på närradio 102,3 eller via vll.se

Länsbor nöjda med vård över telefon

Av , , 1 kommentar 4

 

I november 2012 genomfördes en mätning över hur nöjda patienter är med 1177 Sjukvårdsrådgivningen. Mätningen utfördes både nationellt och regionalt i Sverige. Undersökningen visar på positiva resultat på nationell nivå men framför allt i Västerbotten.
 
Mätningen undersöker hur nöjda patienterna är med sjuksköterskans bemötande, förståelse och kunskap samt hur nöjda de är med svaret på sitt ärende. I Västerbotten besvarade 563 personer enkäten. Deltagarna besvarade ett antal frågor genom att gradera sina svar från 1 till 5, där 1 betyder mycket dåligt och 5 mycket bra.
 
77 procent av dem som besvarade enkäten anger att de blev mycket bra bemötta av sjuksköterskan som de talade med. 76 procent upplevde att sjuksköterskan lyssnade och förstod dem mycket bra. 54,4 procent bedömer sjuksköterskans kunskap om ärendet som mycket bra och hela 63 procent är mycket nöjda med svaret de fick på sitt ärende.
 
Resultatet känns mycket bra att länsborna är nöjda med vård över telefon. Det är en ingång till vården som vi Moderater vill stärka upp ytterligare med ett enda nummer in till sjukvården. Det skulle göra det enklare och mer effektivt. Exempelvis skulle 1177 kunna boka in en eventuell tid på din Hälsocentral om det bedöms nödvändigt. Att underlätta och göra vården mer tillgänglig är något som är viktigt och avgörande för vårdens framtida utveckling.
 
 

 

Ett enda nummer till sjukvården

Av , , Bli först att kommentera 4

I dag har jag lämnat in ett förslag om att införa ett enda nummer som kontakt med sjukvården i Västerbotten. Här nedan är pressmeddelandet och själva motionen där förslaget presenteras.

Pressmeddelande 121116: M: gör det enklare att komma i kontakt med sjukvården

Moderaterna Oppositionslandstingsråd Nicklas Sandström har idag lämnat in ett förslag till landstingsfullmäktige där han vill göra kontakten med sjukvården i länet enklare. Han föreslår att sjukvården i länet får ett enda nummer att ringa då man som länsbo vill ha kontakt. I dag upplever många länsbor att det kan bli rätt krångligt vart man ska ringa, om det är tillexempel till sjukvårdsrådgivningen eller sin egen vårdcentral. Att inte sjukvårdsrådgivningen kan boka in på berörd vårdcentral är även det något som gör det krångligt och svårt att förstå som patient.  

Om all telefonkontakt med vården istället lades över till ett enda nummer, nämligen 1177, skulle krånglet minska och servicen öka. En stor samordningsvinst kommer att uppnås, eftersom nr.1177 ger samma vårdkonsultation som vårdcentralerna under sin telefontid. Såväl patient som landstinget skulle vinna i enkelhet och kostnad med en sådan lösning menar moderaternas Nicklas Sandström.

Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd
070-254 45 15

Motionen i sin helhet:

Ett enda nummer in till sjukvården – 1177

I dag har länsborna en rad olika telefonnummer för att söka kontakt med vården. Många länsbor söker i första hand upp numret till sin vårdcentral och ringer dit, andra ringer via landstingets växel eller provar att ringa direkt till önskad specialistläkare. Att hitta numret till sin vårdcentral är inte heller det enklaste då inte heller alla vet vart de ska gå.

En annan kontakt för att få vårdkonsultation som många länsbor känner till är sjukvårdsrådgivningens nummer 1177. De har idag inte möjlighet att boka in patienter till berörd vårdcentral.

Om all telefonkontakt med vården istället lades över till ett enda nummer, nämligen 1177, skulle krånglet minska och servicen öka. En stor samordningsvinst kommer att uppnås, eftersom nr.1177 ger samma vårdkonsultation som vårdcentralerna under sin telefontid. Såväl patient som landstinget skulle vinna i enkelhet och kostnad med en sådan lösning.

Akutnumret 112 kvarstår oförändrat med en sådan lösning.

Utifrån ovanstående yrkar jag:

Att     som enda ingång för telefonkontakt och tidsbokning med sjukvården i länet införs Sjukvårdsrådgivningens telefonnummer 1177
                                                  

 

Akutsjukvård och samtal om döden

Av , , Bli först att kommentera 1

 

Idag har jag varit på verksamhetsbesök på akutsjukvården i Västerbotten och på avancerad hemsjukvård. Akutsjukvården i länet har 285 medarbetare och innehåller verksamheter som själva akuten men även ambulansverksamheten, akutmedicinskt centrum och sjukvårdsupplysningen (1177).
 
Är oerhört centralt att akutsjukvården fungerar väl då det är för många patienter vägen in till sjukhuset. Därför kändes det mycket lovvärt att verksamheten har som mål att erbjuda den bästa akutsjukvården i landet. Efter mitt besök så känner jag att det inte kommer att bli en allt för stor utmaning.
 
Mitt andra besök på verksamheten för avancerad hemsjukvård. De erbjuder runt 100-120 stycken patienter årligen pallitaitv vård i hemmet. En vårdform som är uppskattat hos många och fungerar som ett mycket bra komplement till att patienten annars skulle ha en vårdavdelning på sjukhuset. Mycket av samtalet med verksamhetsföreträdarna kom att handla om synen på döden och den vård som finns i samband med livets slutskede. Många gånger är vårdapparaten inställd på maximal vård och inte optimal vård för ändamålet. En frågeställning som blir central är när det inte är läge att göra en operation på en patient som är i livets slutskede som förvisso skulle bota åkomman men skulle göra de sista månaderna i livet betydligt sämre än utan operationen. Den palliativa vården gav många intressanta tankeställare och det kändes mycket kul att Västerbotten läns landsting är långt framme inom det här område jämfört med andra.