Etikett: prao

Träff med barnmorskor på kvinnokliniken

Av , , Bli först att kommentera 1

Förra veckan besökte jag kvinnokliniken där jag fick dels se och lära mig mer om verksamheten. En minst sagt omfattande verksamhet från avancerad mödravård, eftervård efter förlossning, vårdavdelning för gynekologiska operationer/ingrepp samt förlossningen för Umeå med omnejd.
 
Träffen gav mig goda möjligheter att komma ut och lyssna på barnmorskorna på kvinnokliniken och hur de beskrev sitt jobb och sin arbetssituation. Barnmorskor har två examina där de har en egen legitimation vilket innebär att de har ett fullständigt patientansvar för dels mamman men även barnet.
 
Det jag fick beskrivet för mig i de samtal jag hade med personalgruppen var känslan av att inte räcka till, att det inte fanns tid att göra det jobb som man ville utföra, att det stundvis var väldigt hektiskt att hinna göra sitt jobb och särskilt på nätterna, svårt att ha beredskap vid oväntade händelser som lätt kan inträffa. Framförallt fanns det en stor oro inför sommaren där det i dagsläget var svårt att hitta vikarier. Arbetsrollen har även förändrats då det blivit mycket mer administration och dokumentation som behöver utföras som tar tid från det patientnära arbetet. Jag tyckte det var väldigt lärorikt och delvis alarmerande den situation som beskrevs samtidigt kändes det att trots allt så var alla överens om att det var ett jättekul jobb som man trivdes med.
 

Prao på en medicinvårdavdelning

Av , , 7 kommentarer 4

 
Förra veckan var besökte och paroade jag på en vårdavdelning på Medicincentrum. På medicinvårdavdelningen följde jag med läkargruppen under en hel dag för att ta del och lära mig mer om hur vardagen ser ut.
 
Jag fick känslan av att det blev en rätt bra dag som återspeglade hur det kan vara. Då jag kom på morgonen var samtliga vårdplatser fullbelagda och utskrivningsklara patienter skulle påbörja att ta sig tillbaka hem eller till ett särskilt boende. Under dagen fick jag möjlighet att följa med på en arbetsplatsträff för läkargruppen vilket till stora delar kom att handla om oron inför den stundande sommaren. Det såg minst sagt besvärligt ut då det har varit svårt att rekrytera sjuksköterskor vilket kommer om inget händer leda till än större vårdplatsneddragningar än vad som var planerat från början. En minst sagt bekymmersam situation vilket jag hoppas att det går att hitta bra lösningar på.

Prao på Cancercentrum

Av , , 1 kommentar 1

 
Måndag den 19 mars var jag på prao på en vårdavdelning på Cancercentrum där fick jag följa med en sjuksköterska. På den avdelning jag var så fick jag god insyn i det arbete som sker där och delta under en eftermiddag och se den goda vård och omsorg som fanns där. Jag fick även bra bild över de övriga fyra vårdavdelningarna. Fick verkligen en känsla av att flytten av verksamheten från gamla onkologen till nya byggnaden (byg 27) som är alldeles nybygd för ändamålet betytt mycket.  Fräscha och nybyggda lokaler betyder mycket för omvårdnaden.
 
Cancercentrum har ett regionansvar för medicinsk onkologi, hematologi och strålbehandling för Norra regionen, totalt 880 000 medborgare, ett länsansvar för verksamheten i Västerbotten och ett länsdelsansvar för patienterna i Umeå. I regionansvaret ingår även att tillgodose Norrbotten och Jämtland med strålbehandling samt att bistå Västernorrland med planering och avancerad strålbehandling. Inom detta område är vi Sverigeledande och jag kan verkligen känna att vi bibehåller och utvecklar den positionen efter mitt besök.
 
Ett stort tack till personalen på avdelningen jag var på och ett särskilt stort tack till Fredrik som fick ta ansvar för mig!
 
 

Prao på Lycksele lasarett

Av , , Bli först att kommentera 1

 
I slutet av förra veckan var jag på besök på Lycksele lasarett. Fick den stora möjligheten att närvara vid en ortopedisk operation samt auskultera på medicinvårdavdelningen. Att delta på den ortopediska operationen var annorlunda mot andra operationer jag varit med på då det ställdes betydligt högre krav på steril miljö. Dels ska lokalen ha bättre ventilation men även vårdpersonalen ska i högre utsträckning var sterila. Att hålla på med ben och frakturer skiljer sig även väldigt mycket som kirurgisk specialitet mot att operera i hjärta och i hjärnan vilket även gav perspektiv.
 
På medicinavdelningen var arbetstempot högt och det hade inte blivit lägre i och med de neddragna vårdplatserna. Var väldigt nyttigt att få vara med en halvdag och få känna på det tempo, patientbredd och tryck som finns på en vårdavdelning.
 
Stort tack till personalen på op/iva och medicin som gav mig en riktigt intressant och bra dag!

Prao på NIVA och Ersboda hälsocentral

Av , , Bli först att kommentera 2

Igår så praode jag tillsammans med sjuksköterskor på NIVA (Neurointensivsvårdavdelning) samt på Ersboda hälsocentral. På NIVA var jag på den vårdavdelning som har övervakning på patienter som genomgått operationer i hjärnan. Det kan vara blödningar från fallolyckor, till blodådror som brustit eller borttagande av hjärntumörer. Vårdtyngden var väldigt hög i jämförelse med andra vårdavdelningar vilket var en stor skillnad mot andra besök jag gjort.

 
På Ersboda Hälsocentral följde jag med en distriktssjuksköterska som hade jourtider. Det var väldigt berikande att få se de mottagningsbesöken hon gjorde i jämförelse med de läkarbesök som jag fick se då jag var på Vindelns hälsocentral. Det är påtagligt hur mycket primärvården gör idag i form av patientbesök. Samtidigt finns det en stor oro om att inte kunna orka med alla de 15 000 nya besök som ska flyttas över till primärvården under projekt balans.
 
Jag hade verkligen två jättebra PRAO-besök idag! Ett stort tack till Evy och Kristina som tog väl hand om mig och berättade mer om en vanlig dag på jobbet och de utmaningar som finns framöver.

Prao på Ortopeden och Barn

Av , , Bli först att kommentera 3

 

 
Igår praoade jag på två vårdavdelningar på sjukhuset. Jag gick tillsammans med sjuksköterskor på Ortopeden och Barns vårdavdelningar. Intrycken var återigen mycket starka och många reflektioner att ta med sig vidare i det politiska arbetet.
 
På ortopeden tyckte personalgruppen unisont att jag skulle åka sängtransport från vårdavdelningen till gipsverkstaden. Efter en guppig färd genom hela sjukhuset kan jag konstatera efter att ha åkt över gupp och ner för branta backar kändes det mycket skönt att inte behöva ligga i sängen med en nyopererad nacke eller rygg. Underhållet av kulvertarna på sjukhuset är på många ställen under all kritik!
 
Efter lunch var jag på en av barnavdelningarna. Ett minisjukhus i sjukhuset. Barnen som vårdas där har allt ifrån medicinska till ortopediska komplikationer. 85 procent av alla barn mellan 0-17 år som kommer till avdelningen kommer in akut. Något som var riktigt kul var en ny nationell mätning som visade att avdelningen låg i topp i patientnöjdhet. Tror att nedanstående bild säger mer en tusen ord över hur det kan vara att jobba där: