Etikett: landstingsplan

Tuff debatt om landstingsplan men även tydliga ställningstagande från (S) om akutsjukvård

Av , , 1 kommentar 11

 
I går på landstingsfullmäktige blev det en tuff budgetdebatt som varade i sex timmar om de olika förslagen till budget 2013 och landstingsplan. En debatt där Socialdemokraterna hade mycket svårt att förklara hur de var nöjda med utvecklingen att allt fler av landstingets personal är sjukskrivna, missade pengar för kömiljarden, en avvecklad akutsjukvård, stora folkliga protester i inlandet och i Skellefteå, en fortsatt mycket tuff situation i hela vården och hård kritik från Socialstyrelsen kring många av besluten i Projekt balans. Att vi från Alliansen inte fick några svar på hur Sossarna planerar att lösa det var inte så oväntat. Från Alliansen kom vi med skrapa förslag för en bättre och mer rättvis vård. Tyvärr så röstade Sossarna och Miljöpartiet ner vårt förslag till budget.
 
Samtliga ledamöter från Socialdemokraterna i landstingsfullmäktige fick för första gången även möjlighet att ta ställning till hur de ser på avvecklingen av vårdplatserna i Dorotea och borttagandet av ambulansen i Åsele. Från Alliasen drev vi igenom att fullmäktige fick rösta om bland annat följande två förslag:
 
39. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att återinföra en ambulans med stationering Åsele kommun.

40. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med Dorotea kommun återinföra vårdplatserna vid sjukstugan.
 
Båda de förslagen så röstade de socialdemokratiska och miljöpartistiska fullmäktige ledamöterna nej till. Ett klart och tydligt ställningstagande.

Mediaklipp

Jag kommenterar i gårdagens sändning av Västerbottensnytt den förlorade omröstningen, klippet hittar du här. Jag kommenterar även budgeten i Sveriges Radio P4, klippet hittar du här.

Budgetanförande för landstingsbudget 2012

Av , , 2 kommentarer 7

I dag har vi haft landstingsfullmäktige där landstingsplanen för 2012 till 2015 samt budget för år 2012 skulle tas beslut om. Efter fem timmars intensiv debatt som emellanåt var rätt belysande om hur visionslös majoritetens förslag var. Från Alliansen framhöll vi hur viktigt det är att landstinget tar ut en ny färdriktning för att trygga god ekonomisk hushållning och trygga framtidens sjukvård. Ett resonemang som vi utvecklar mer i vårt budgetförslag. Totalt hade vi 77 miljoner mer kvar på sista rader samt satsade vi 65 miljoner mer på sjukvård redan för nästa år.

 
Här nedan är det inledningsanförande som jag höll i början av fullmäktige:
 
Budgetanförande för landstingsbudget 2012
 
Ordförande, ledamöter och åhörare
 
För nionde året i rad föreslår Allians för Västerbotten en budget och landstingsplan tillsammans. Med två olika budgetar som kan ställas mot varandra skulle det finnas goda förutsättningar att nå en diskussion kring vart man vill politiskt. Tyvärr saknas den höjden i majoritetens förslag till landstingsplan. Sett vart den politiska ribban ligger för höjdhopp skulle skolmästerskap för tredjeklassare nå högre höjder.
 
Nytt för i år är att landstingsplanen ska gälla för fyra år framåt och därmed ska även den politiska kompassriktningen tas ut. Jag måste fråga Peter, Maria och Robert hur de hållit kompassen. För någon kursändring kan inte jag skönja.
 
Tyvärr kan jag konstatera att med vänsterblockets förslag till landstingsplan och budget fortsätter den politiska styrningen att fungera likt en atlantångare anno 1912. Trots varningar om isberg i många år har den Socialdemokratiskt styrda majoriteten inte valt att byta färdriktning.
 
I grunden handlar ekonomi- och ledningsproblemen om att den styrande Socialdemokratin använt sig av backspegeln istället för förarrutan då de planerat inför framtiden. Nytt för i år är att landstingsplanen ska sträcka sig för fyra år framåt. Alltså ta höjd för framtiden. För att låna begrepp från höjdhopp skulle jag vilja göra gällande att majoriteten försökt att krypa under ribban istället för att försöka hoppa över.
 
Allra tydligast blir detta då vi ser till ekonomin. I majoritetens förslag till budget är resultatet förvisso planerat till ett överskott på 113 miljoner. Dessa 113 miljoner är något som landstinget numera är tvungna att klara för att klara av kraven i balanskravslagstiftningen. Nu blir återigen konsekvenserna av år efter år med den illa skötta ekonomin allt tydligare. Endast dem som tar ansvar för ekonomin kan klara av framtidens sjukvård. Vi behöver mer och inte mindre ansvarskänsla för god ekonomisk hushållning.
 
När man tar ansvar för god ekonomisk hushållning klarar verksamheten att göra avsättningar till den allt växande pensionsskulden, verksamheten klarar av ekonomiska svängningar i konjunkturen samt klarar av investeringar med egna medel. Alliansens klarar av att hushålla med skattebetalarnas pengar medan majoriteten ständigt misslyckas.
 
För oss i Alliansen är god ekonomisk hushållning hörnstenen i budgetbyggandet. För majoriteten verkar det vara som en manual som man sett men valt att kasta bort.
 
Alliansen vill ta ansvar för ekonomin. Om vi inte tar ansvar för ekonomin går det inte att skapa trygghet, förutsägbarhet och kontinuitet i verksamheten. I vårt förslag till budget finns det väl tilltagna budgetmarginaler för att på allvar klara god ekonomisk hushållning.
 
Även om styrningen uppe på atlantångarens däck inte fungerar uträttas stordåd i länets sjukvård. Västerbotten kan vara stolta över all den goda och fantastiska vård som erbjuds för dem som är eller blir sjuk.
 
Jag har sedan januari gjort ett drygt 60-tal tvåtimmars besök ute i verksamheten. Till det har jag även auskulterat ett flertal gånger i den direkta verksamheten. Vid varje tillfälle har jag blivit imponerad och stolt över de stordåd som uträttas inom Västerbottens läns landsting varje dag.
 
I de samtal som jag har haft ute i verksamheten är det tydligt att det finns en stor frustration bland personalen som syftar till att vi politiker inte lyssnar på dem.
 
Ett av de mest allvarligaste problemen som jag erfarit är att det upplevs som om det är ”någon annan som bestämmer”. Beskrivningen kan låta såhär hos den vårdpersonal som jag har träffat: ”visst är chefen helt okej”, lite som en kompis, men det inte hon som bestämmer, inte hon som har det egentliga ansvaret, det är inte hon som har inflyttande. Den som bestämmer jobbar inte här. Den som bestämmer och har inflyttande jobbar någon annan stans. Detta är tydliga signaler som vi måste välja att lyssna på och ta på allvar.
 
All duktig och kompetent personal som finns inom landstinget måste få mer att säga till om på sin arbetsplats; genom tydliga uppdrag, mer ansvar och större befogenheter. Till det måste första linjens chefskap stärkas. Vi måste våga flytta ned makt och inflyttande från oss och landstingsledningen ned till dem som jobbar närmast vården. Vänner, här finns nyckeln till det vi vill åstadkomma med våra goda ambitioner.
 
I mångt och mycket består de beskrivna bristerna jag hittills berört i att det har saknats politiskt mod samt att det funnits en ovilja att ta politiskt ansvar för att styra länets sjukvård. Vad jag upplever idag saknas fortfarande detta mod.
 
Vården måste ske och erbjudas där den gör störst nytta och är mest kostnadseffektiv. Från Alliansen är vi övertygade om att det ska och sker i primärvården. Därför satsar vi 25 miljoner mer på primärvården än vad majoriteten gör.
 
Från landstingsledningen sida behövs det ett beställar- och utförarsystem av vården. Prestationsbaserade ersättningar måste kunna bli verklighet framför den nu mer renodlade anslagsfinansieringen. Från Alliansen föreslår vi att vårdavtal ska tecknas med länets sjukhus för att på så sätt stärka det lokala ansvaret men även att flytta drivkraft, ansvar och inflyttande närmare de som jobbar i vården. På så sätt skapas bättre förutsättningar att vända färdriktningen för atlantångaren.
 
Vid mina besök i verksamheten är signalerna mycket tydliga, det finns en rädsla för att inte klara personalförsörjningen av nya specialistläkare och vidareutbildade sjuksköterskor.
 
Till exempel är 40 procent av specialistläkarna idag äldre än 55 år. Om några år kommer det inte längre gå att lösa bristen på duktiga specialistläkare och vidareutbildade sjuksköterskor. Från Alliansen sida väljer vi att storsatsa på fler AT/ST-platser samt skapa bättre förutsättningar för att få fler att vilja bli specialistsjuksköterskor. Från Alliansen vet vi vilken betydelse det har och hur det skapar möjligheter att klara av framtidens sjukvård.
 
Idag är tillgängligheten hos primärvården långt ifrån tillfredsställande, möjligheten att få tid för besök på hälsocentralen, eller möjlighet att per telefon få prata med läkare eller annan vårdpersonal under all kritik. Det växande problemet med människors psykiska ohälsa, särskilt hos unga, måste mötas på ett bättre sätt. Här uteblir de stora satsningarna från majoriteten. Från Alliansens väljer vi att satsa på dem som inte själva kan föra sin talan – barn, psykiskt sjuka och svårt sjuka äldre.
 
I Västerbottens län har antalet hälsocentraler bara ökat med 5 procent sedan införande år 2010. Den blygsamma ökningen placerar Västerbotten i botten i jämförelse med andra landsting. Vårdvalet förbättrar kvalitén inom primärvården och ökar tillgängligheten för patienten.
 
Förutsättningarna för vårdvalet måste ses över och göras om för att skapa bättre drivkrafter för att generera fler entreprenörer inom vården. När nödvändiga förändringar har skett skulle det ge stora vinster för länsborna då det skulle leda till en större valfrihet att själv välja sin vårdgivare.
 
Landstinget måste våga se den nytta som alternativ, konkurrens och ökad valfrihet inom vården medför. Från Alliansen väljer vi en annan väg och vågar skapa bättre förutsättningar för att fler hälsocentraler ska kunna etablera sig. En inställning som skiljer Alliansen markant från majoriteten som med kirurgisk precision, enorm kraft och möda vill ta ned vill motarbeta och bekämpa allt vad privata alternativ och egna initiativ innebär.
 
Sammanfattningsvis med den kompassriktningen majoriteten tagit ut i sitt förslag till landstingsplan och budget är jag djupt oroad över den uteblivna men ack så nödvändiga kursändringen för landstinget. För de isberg som finns framför oss kommer inte att smälta bort bara för socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet väljer att blunda dem.
 
 

 

Fortsatt ekonomiskt bekymmersamt för landstinget

Av , , 2 kommentarer 4

I går fick landstingsstyrelsens första ekonomiska kvartal redovisat. Årsprognosen visar på runt minus 140 miljoner. Detta till trots redan nu vidtagna besparingsåtgärder. Att ekonomin var bekymmersam länge i landstinget är inget nytt. Problemet är att från ansvarigt politiskt håll från socialdemokratin har de valt att blunda. De åtgärder som vidtagits har bara handlat om osthyvelsprincipen och inga nya idéer för att utveckla verksamhet eller kunna prioritera. Om några veckor kommer en ny budget och landstingsplan vilket blir spännande att se om det kommer några nya idéer på hur man vill komma åt de ekonomiska utmaningar som finns.

Visioner om en bättre vård i länet

Av , , Bli först att kommentera 5

 
I dag pågår den andra dagen av landstingsfullmäktige. Dagens stora beslutspunkt är landstingsplan 2011-2013 med budget. Alliansens har för 10 året i rad ett gemensamt förslag till budget som kommer att ställas mot den socialistiska majoritetens. I Allianens förslag finns det totalt 50 miljoner mer till vård redan nästa år. I Alliansens förslag till budget finns tydliga idéer och visioner om hur vården ska kunna utvecklas och bli bättre.
 
Mitt budgetanförande som jag höll:
 
Fru ordförande, ledamöter och åhörare.
 
Nu har en ny mandatperiod inletts. Nya ledamöter har tillkommit i fullmäktige några har slutat. Med en ny mandatperiod formas möjligheter att pröva nya idéer och visioner för hur vården i länet kan utvecklas.
 
Jag hade inte tänkt hålla ett traditionellt budgetanförande i den bemärkelsen att endast prata om budgetdokumentet och processen som sådan – jag skulle vilja lyfta blicken en aning och prata om de visioner och idéer som jag och Moderaterna har men som till mångt och mycket delas av vännerna i Alliansen.
 
Moderat politik tar sin utgångspunkt i övertygelsen om att alla människor är unika och har samma människovärde; med olika drömmar och egna beslut att fatta. Frihet ger stora möjligheter men ställer också stora krav på den enskilde.
 
Alla måste ta ansvar för såväl hur man väljer att leva sitt eget liv likt hur andras sätt att leva ska respekteras. Tillsammans har alla människor ett grundläggande ansvar för att hjälpa och stödja dem vars krafter inte alltid räcker till.
 
 
Gemensamt har vi politiker tillsammans med all kompetent personal ett ansvar att säkerhetsställa en god vård med hög kvalité för länets innevånare. En vård som är gemensamt och solidariskt finansierad genom den skatt som vi alla betalar.
 
Alla människor i länet ska ha rätt till vård på lika villkor efter eget val. Den rätten får aldrig sättas i fara av politisk godtycklighet, geografiska eller sociala gränsdragningar eller begränsningar av valfriheten.
 
För mig handlar politik om att skapa möjligheter. Politik ska inte vara ett hinder som stoppar utveckling. Politik ska uppmuntra till att göra annorlunda och bättre.
 
Kvaliteten inom vården påverkas positivt av att människor själva får göra val. Det förstärker också kvalitén när personalen i verksamheterna får vara med och påverka.
 
Som ansvariga politiker för länets hälso- och sjukvård har vi ett mycket stort ansvar att få plats de verktyg som behövs för att förstärka kvalitén.
 
Som skattebetalare ska man veta att man får valuta för skattepengarna. Det är få verksamheter som likt sjukvården får människor att känna trygghet.
 
De TRE områden som jag anser behöver förbättras för att människor i länet ska kunna känna en ökad trygghet med vården är följande:
                    Kvalitén inom vården
                    Vårdköerna
                    Landstingets ekonomi och styrning
 
Om vi börjar med kvalitén:
Länets sjukvård är bra. I många avseenden mycket bra. Trots det finns det mycket kvar att göra för att göra det ännu bättre.
 
Ett exempel är det som vi från Alliansen efterlyser är ett fokuserat och målmedvetet MÅL på att få ner de vårdrelaterade infektionerna. Det är ett arbete som skulle reducera onödigt lidande för människor och som också skulle minska kostnaderna.
 
Vårdköerna:
Regeringens satsning på kömiljarden har varit effektiv och gjort att landstinget kunnat jobba bort många långa köer. Trots det finns det mer kvar att göra. Västerbottens läns landsting ligger botten när det gäller att korta väntetider till besök och operation.
 
För att ge några exempel:
 
För att få en hörapparat utprovad får man vänta 9-13 veckor
Besök på en ortopedmottagningen får man vänta 9-13 veckor
Eller att det är över 1000 personer i kö för att få en utredning för sömnapné.
 
Arbetet med att korta köer måste bli ett prioriterat arbete kommande år.
 
Landstinget ekonomi och styrning
 
Det kommer att krävas mycket arbete för att komma tillrätta med ekonomin i landstinget. Många svarta hål som ska täppas igen – i kombination av ökade krav på att ha råd att kunna erbjuda nya metoder för att bota sjukdomar. 
 
Med en snabb överblick av de senaste decenniernas bokslut går det snabbt att dra slutsatsen att de enda år man klarat ekonomin är de år som man höjt skatten.
 
Även de år som Sveriges kommun och landstingssektor gör rekordöverskott så klarar ändå inte landstinget sin ekonomi.
 
Det håller inte.
 
Som ansvariga politiker måste vi få på plats tydligare ekonomiska styrregler som gör att kontroll och uppföljning blir bättre. Ett budgetsystem som flyttar över ansvar från politik och tjänstemän till den personal som är närmast verksamheterna. Medskapande behöver på ett tydligare sätt prägla budgetprocessen.
 
Budgetarbetet från politikens sida måste på ett mycket tydligare sätt präglas av ett beställar- och utförarsystem. Prestationsbaserade ersättningar måste kunna bli verklighet. Vi måste våga se den nytta som alternativ och konkurrens inom vården medför.
 
Det prioriteringsarbete som har skett och kommer att fortsätta att ske är nödvändigt. Vi måste ständigt jobba för att se över verksamheten och kunna jobba annorlunda. En tydlig prioritering som vi i Alliansen gör är att landstingets pengar i första hand ska gå till hälso- och sjukvård. Totalt satsar alliansen 50 miljoner mer till vården redan nästa år.
 
Besparingar ska göras på det som inte är sjukvård, som lokaler, administration och projekt.
 
 
Kvalité, vårdköer samt ekonomi och styrning är något som landstinget måste komma tillrätta med för att kunna nå målsättningar om världens bästa hälsa och den bästa vården. För mig är inte det något vi ska nå till ett visst årtal utan något som landstinget måste nå nu – och ständigt fortsätta att jobba på.
 
Sjukvårdspersonalen i Västerbotten uträttar stordåd dygnet runt, året runt. Det finns många berättelser om hur bra sjukvården i Västerbotten är.
 
Vi förtroendevalda har all anledning att vara stolta över sjukvårdens medarbetare.
 
Med all duktig personal som finns kan jag känna mig trygg att säga att min målsättning är att vi ska bli bäst i landet på att erbjuda lättillgänglig hälso- och sjukvård med stor valfrihet och hög kvalitet.
 
Vägen dit går tyvärr inte med majoritetens förslag till budget och landstingsplan. De idéer som har bärkraft att bli bäst på vård finns i Alliansens förslag till budget.
 
Bifall till Alliansens förslag till budget och landstingsplan.
 
Tack!