Etikett: Skellefteå lasarett

Alliansbesök på Skellefteå lasarett

Av , , 1 kommentar 20

Igår besökte jag tillsammans med mina gruppledarkollegor i Alliansen samt våra ledande sjukvårdsföreträdare från Skellefteå lasarettet i Skellefteå. Det blev väldigt bra besök på medicin/geriatrik, kirurg/ortoped, kvinnokliniken samt Anderstrops hälsocentral. Företrädare från alla verksamheter beskrev de utmaningar som finns inom sjukvården med personalrekrytering, ekonomi och att få vårdkedjorna att bättre hänga ihop. Alla var även lika mån om att värna och utveckla sjukvården på lasarettet och hur betydelsefullt sjukhuset är för kommunen. Det blev en riktigt bra och lärorik dag i Skellefteå, så ett stort tack till alla som vi träffade!

En sjukvårdspolitik för hela länet

Av , , Bli först att kommentera 2

I går skrev de ledande alliansföreträdarna i Skellefteå en debattartikel (se nedan) om att lasarettet en framtidsfråga för Skellefteå. Senare på kvällen var det en stor debatt med ett hundratal åhörare på stadshotellet där Andreas Löwenhöök företrädde moderaterna. Det ska enligt uppgift ha varit en bra och tuff debatt där få nya löften eller besked kom från majoriteten medan Alliansen kunde presentera sitt framtidspaket. En tydlig skillnad mellan blocken där Alliansen har en politik för framtidens sjukvård medan socialdemokraterna vill fortsätta den inslagna vägen med nedmontering av sjukvården i Skellefteå och resten av länet.

 

Lasarettet en framtidsfråga för Skellefteå

En väl fungerande sjukvård är oerhört viktigt för medborgarnas trygghet och hälsa. För invånarna i Skellefteå är lasarettets framtid en huvudfråga för att sjukvården i norra länsdelen ska fungera.

Den senaste tidens besparingar har skapat ökande oro för lasarettets framtid och vi anser därför att det är oerhört viktigt att vidta åtgärder som tryggar lasarettets långsiktiga funktion som fullvärdigt akutsjukhus och nav för sjukvården i norra länsdelen. Det är därför vi nu presenterar ett framtidspaket för Skellefteå lasarett som syftar till att säkra framtiden för lasarettet och åtgärda några av de mest akuta bristerna. Vårt framtidspaket innehåller tio skarpa förslag som riktar in sig på 4 områden:

1. Stärka lasarettets ledning och självstyre. Vi vill stärka lasaretts lokala styrning så att makten finns så nära de lokala beslutsfattarna som möjligt. Vi vill bland annat att det tillsätta en platschef på lasarettet och att det tas fram ett tydligt mål för vilket lasarett som Skellefteå ska ha i framtiden.

2. Säkra lasarettets status som akutsjukhus. De senaste besparingarna gör att det finns en ökad oro för lasarettets framtid som akutsjukhus. Att säkra en sammanhållen akutkirurgi och god läkarförsörjning är några viktiga komponenter som vi vill prioritera för att långsiktigt klara detta.

3. Fungerande äldrevård. Stora neddragningar av vårdplatser för äldre har resulterat i stora och ständiga överbeläggningar. I kombination med att dagens vård och omsorg inte är anpassad utifrån de äldres behov har detta gjort att många äldre hamnar i kläm och inte får den vård de har rätt till och behöver. Vi föreslår därför åtgärder som skulle skapa fler vårdplatser och bättre samverkan mellan kommunen och landstinget.

4. God vård för våra barn. God trygghet för våra barn är en förutsättning för att barnfamiljer ska vilja slå sig ner i Skellefteå. Tyvärr finns det tydliga brister, bland annat när det gäller Barn- och ungdomspsykiatrin, som vi vill åtgärda.

Framtiden för sjukvården i Skellefteå-området innehåller både möjligheter och hot. Vi har i dagsläget ett lasarett att vara stolta över, men utvecklingen när det gäller att minskning av vårdplatser och ökade överbeläggningar är oroande och kräver initiativ, ansvartagande och ett starkare ledarskap. Alliansen har nu visat hur vi vill säkra lasarettets framtid och väntar spänt på vad den styrande S-majoriteten tänker göra för Skellefteå lasarett. Vi förväntar oss svar vid kvällens utfrågning kring hur vård och omsorgen i den norra länsdelen ska utvecklas.

Andreas Löwenhöök (M)
Vice ordförande vice ordförande i Nämnden för folkhälsa och primärvård

Carin Hasslow (FP)
Vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Daniel Öhgren (C)
Vice gruppledare

Lena Sandberg (KD)
Vice ordförande i Patientnämnden

 

Framtidspaket för Skelleteå lasarett – vård i hela länet

Av , , Bli först att kommentera 2

Idag presenterar de ledade Skellefteåföreträdarna för Alliansen i Skellefteå ett framtidspaket för lasarettet. Skellefteå lasarett är ett väl fungerande akutsjukhus och en mycket viktigt pusselbit för att länets vård ska hänga samman. Det är viktigt att se till helheten och därför känns det angeläget att fortsätta att utveckla och värna lasarettet i Skellefteå.
 
De fyra viktigaste områdena i rapporten är:
 
1.      Stärka lasarettets ledning och självstyre. Idag saknas en platschef vid Skellefteå lasarettet som har ett övergripande och sammanhållande ansvar för lasarettets utveckling. Vidare finns idag ingen tydlig målbild för vilket lasarett det är vi vill ha i framtiden. Det är olyckligt för en stor verksamhet som många människor är beroende av.
 
2.      Säkra lasarettets status som akutsjukhus. De senaste besparingarna och planerna på ökad centralisering till Umeå gör att det finns en ökad oro för lasarettets framtid som akutsjukhus. En sammanhållen akutkirurgi och god läkarförsörjning är några viktiga komponenter för att långsiktigt klara detta.
 
3.      Fungerande äldrevård. Skellefteå lasarett har haft stora neddragningar på vårdplatser för äldre och det har i sin tur har resulterat i stora och ständiga överbeläggningar. Dessutom är inte dagens hälso- och sjukvård och kommunala omsorg anpassad utifrån de äldres behov. Det har gjort att många äldre hamnar i kläm och inte får den vård de har rätt till och behöver.
 
4.      God vård för våra barn. Barnklinikens vara och icke vara har diskuterats under många år med sommarstängningar och hot om nedläggning eller nedskärningar. Även BUP i Skellefteå är en mångårig följetong med oacceptabelt långa väntetider. Barnens hälsa och trygghet måste vara högsta prioritet och därför måste något göras åt dagens situation
 
Läs hela deras rapport här.

Alliansen står upp för lasarettet i Skeå

Av , , Bli först att kommentera 3

Alliansen står upp för Skellefteå lasarett

I snart 100 år har Skellefteå lasarett erbjudit den norra länsdelen god sjukvård. Lasarettet är ett modernt och välutrustat länsdelssjukhus med verksamhet inom de flesta vårdspecialiteter.~Vid sjukhuset bedrivs också klinisk forskning på patientnära och angelägna sjukdomsområden. Vissa operationer utförs endast i Skellefteå för länets alla innevånare. Lasarettet är inte enbart en angelägenhet för Skellefteå utan för hela länet. På samma sätt som Norrlands universitetssjukhus inte är en angelägenhet enbart för Umeå utan också för hela länet och för Norrland.

Alliansen följer noga Skellefteåupproret och har stor respekt för de 35~000 personer som skrivit på namnlistor. De förändringar som socialdemokraterna och miljöpartiet genomför i Skellefteå, men även i övriga delar av länet är och har inte varit väl genomtänkta. Besparingarna leder till stora negativa konsekvenser för sjukvården och är ett hån mot Skellefteåborna. Neddragningarna på geriatriken och ortopeden har resulterat i ständiga överbeläggningar. Trots ett socialdemokratiskt vallöfte om en orörd barnavdelning har majoriteten dragit ner platser även där. Detta är inte en utveckling som vi i oppositionen står bakom. Riktigt bedrövligt blir det då sossarna försöker skylla ifrån sig och hävda att det skulle vara alliansregeringens fel. Men socialdemokraterna bär det fulla ansvaret för länets sjukvård.

De förändringar som nu sker beror främst på två orsaker. Den första är de 30 års långa socialdemokratiska maktinnehavet i landstinget som inte lyckats åstadkomma en långsiktighet i ekonomin. Detta leder till tvära kast där neddragning i vården kommer hastigt och utan analys eller konsekvensbeskrivningar. Alliansen hade i sitt alternativa förslag till kostnadsreduceringar andra åtgärder där förändringar skulle ske med större ansvar för ekonomi och för vårdens innehåll. Alliansen kan tänka sig neddragningar på administration, centrala anslag, projekt, Region Västerbotten och annat som inte är direkt sjukvård.  

Den andra orsaken är att vården idag ser annorlunda ut än vad den gjorde tidigare. I dag kan många patienter gå hem på eftermiddagen efter en operation till skillnad från förr då det kunde behövas några dygn för eftervård. Utvecklingen inom vården går idag så snabbt att det är svårt att hänga med när det ständigt utvecklas nya behandlingsmetoder och det erbjuds nya effektivare mediciner. Utvecklingen är oerhört positivt för den enskilde som har behov av sjukvård men det finns dock en prislapp kopplat till den utvecklingen som måste hanteras.

Nya utmaningar ställer även krav på organisation och ledarskap. Alliansen i landstinget ser behovet av en samlad organisation i länet där det finns möjlighet för överblick, transparens och möjlighet för styrning. I den organisationen ser vi möjlighet till att stärka upp det lokala ledarskapet på länets tre sjukhus. Beslut som är möjliga att fatta nära verksamheten ska självklart ligga där. Alla verksamheter ska kunna känna delaktighet och medskapande. Först då går det att lyckas med det lokala ledarskapet. Alliansen vill skapa de förutsättningarna.

Alliansen står upp för Skellefteå lasarett som är en mycket viktig del i ett länsuppdrag att erbjuda bästa tänkbara sjukvård för västerbottningarna. Det går att få mer sjukvård för skattepengarna genom att göra väl avvägda satsningar och rätt prioriteringar. Det behövs en ny politik för framtidens hälso- och sjukvård som väljer att ta ansvar för ekonomi och vårdens framtida utveckling. Tillsammans söker vi i Alliansen mandatet att vid nästa val ta över styret för landstinget i Västerbotten och därigenom säkra en trygg vård för skellefteåborna.  

Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd

Marianne Nordmark (FP)
Gruppledare

Olle Edblom (C)
Gruppledare

Birgitta Nordvall (KD)
Gruppledare

 

 

Besök på Skellefteå lasarett

Av , , Bli först att kommentera 1

 

I går gjorde jag ett studiebesök på Skellefteå lasarett. Det blev en riktigt intressant dag som började med auskultation på kirurgen. Där fick jag vara med hela förmiddagen och ta del av hur en vanlig dag kan se ut tillsammans verksamhetschefen tillika överläkare. Till lunch passade jag på att se tillagningsköket och träffa kostchefen som jag åt patientmat tillsammans med som för dagen var fisk och potatis. Riktigt gott.
 
Efter lunch blev det verksamhetsbesök på röntgen där jag diskuterade de utmaningar de stod inför tillsammans med ledningen. Det blir väldigt problematiskt för till exempel röntgen med landstingets ekonomiska styrmodell där en ökad effektivitet och produktivitet hos andra medför ökade kostnader för röntgen utan att de får någon ekonomisk ersättning för det.
 
Dagen avslutades med besök på psykiatrin. Psykiatrin är stor verksamhet vid lasarettet med vård i form av öppen, mellan och slutenvårdsform. Då det sker ett ökat missbruk och riskbruk med droger och alkohol behöver allt fler kontakt med psykiatrins beroendevård. En annan stor utmaning är äldre med psykisk ohälsa om det finns ett stort mörkertal kring. Tuffa utmaningar att komma tillrätta med då det blir allt svårare att rekrytera psykiatriker.
 
Hade en mycket intressant och givande dag på Skellefteå lasarett som gav mig otroligt mycket.