Etikett: Vilhelmina

Har Vilhelmina nu fått sitt glesbygdssjukhus?

Av , , 3 kommentarer 8

Pressmeddelande 150313: Har Vilhelmina nu fått sitt glesbygdssjukhus?

Oppositionslandstingsrådet Nicklas Sandström (M) vill med anledning av satsningen på en gemensam vårdavdelning mellan landstinget och Vilhelmina kommun veta om det utlovade glesbygdssjukhuset har etablerats? Bakgrunden till frågan är att under alla neddragningar vid Projekt balans presenterade Socialdemokraterna att Vilhelmina skulle få ett glesbygdssjukhus samt medel avsattes för detta ändamål. Vad det innebar var dock inte definierat och någon tidsplan fanns inte. Nu har även antalet vårdplatser totalt minskats med fyra stycken när kommunen passar på att dra ned på antalet platser.

 

Sandström vill nu veta om Peter Olofsson (S) anser att Vilhelmina nu fått sitt utlovade glesbygdssjukhus.

 

Interpellationen i sin helhet:

 

Har Vilhelmina nu fått sitt glesbygdssjukhus?

 

 

Torsdag den 12 mars meddelar nu landstinget att de i samarbete med Vilhelmina kommun öppnat upp en gemensam vårdavdelning med 16 vårdplatser i samverkan. De 16 vårdplatserna består av åtta vårdplatser och åtta korttidsplatser, men fördelningen kan variera beroende på behov. Totalt minskas dock kommunens vårdplatser med fyra stycken.

 

Under Projekt balans presenterade Socialdemokraterna att Vilhelmina skulle få ett glesbygdssjukhus samt medel avsattes för detta ändamål. Vad det innebar var dock inte definierat och någon tidsplan fanns inte.

 

 

 

Med hänsyn till ovanstående, ställer jag mina frågor till landstingsstyrelsens ordförande Peter Olofsson (S):

1. Har nu Vilhelmina fått sitt glesbygdssjukhus?

2. Anser du att en gemensam vårdavdelning med en kommun är definitionen på ett glesbygdssjukhus?

 

 

 

 

 

Nicklas Sandström (M)

Oppositionslandstingsråd

 

Luftslott kring (S) satsning på glesbygdssjukhus i Vilhelmina

Av , , Bli först att kommentera 6

Idag under landstingsfullmäktige pressade min partikollega Göran Hahlin landstingsstyrelsens ordförande Peter Olofsson (S) om vad som har hänt med glesbygdssjukhus i Vilhelmina. Denna satsning på glesbygdssjukhus i Vilhelmina har majoriteten pratat om sedan sjösättningen av Projekt balans hösten 2011. Ett sjukhus låter minst sagt ambitiöst och storslaget. Svaret som Göran fick blev slående och kan sammanfattas till ”ingenting”. Det som hänt på 2,5 år är att man börjat planerna på en gemensam vårdavdelning mellan landstinget och kommunen. Givetvis väldigt bra med den sortens samverkan. Däremot att kalla detta för etableringen av ett sjukhus är väl magstarkt. Denna typ av luftslut känns igen från hur man från S-majoriteten velat beskriva sitt skryt och prestigeprojekt Projekt balans som en stor framgång. Verkligheten har spräckt även den bubblan.

Återigen skarp kritik från Socialstyrelsen mot (S) sjukvårdspolitik

Av , , Bli först att kommentera 4

Bild på Sossarnas "nya" modell för ambulans i Åsele.
 
I den senaste rapporten kommer återigen skarp kritik på vassaste kanslisvenska mot hur Socialdemokraterna i landstinget i Västerbotten har skött neddragningarna inom akutsjukvården i länet. Tidigare har de kritiserat risk- och konsekvensanalysen kring neddragningen av ambulans i Åsele och nu är det förändringen av ambulanssjukvården kring Robertsfors som får skarp kritik. Även här saknas tillräckliga risk- och konsekvensanalyser med bedömning om vad de skulle innebära för patientsäkerheten att Robertsfors inte längre har någon stationerad ambulans på helgerna.
 
Från Moderaterna har fullmäktigeledamoten Kenneth Iscacsson lyft frågan i fullmäktige just om ambulanssituationen i Robertsfors och det svar han fick i den debatten var något i stil med att patientsäkerheten var lika god nu som förr. Inte helt oväntat delar alltså Socialstyrelsen inte den uppfattningen.
 
Socialstyrelsen kommer att fortsätta att följa utvecklingen i Åsele, Vilhelmina, Storuman och Sorsele utifrån den senaste granskningen. Därtill är borttagande av akutvårdsplatserna vid sjukstugan i Dorotea ett eget ärende.
 
Från Moderaterna och Alliansen var vi tydliga med redan för ett år sedan då Socialdemokraternas Projekt balans presenterades att sparförslagen saknade analyser och konsekvensbeskrivningar. Inte helt oväntat så delar många med oss den uppfattningen.
 
 
 

Läkarbristen blir ett allt mer påtagligt problem

Av , , 2 kommentarer 4

I dag uppmärksammar VK hur den bristande läkarbemanningen i Vilhelmina kan få för konsekvenser. Artikeln visar hur en ohållbar arbetsbelastning kan få för negativa konsekvenser för de patienter som drabbas. Tyvärr ser situationen med läkarbemanning likartad ut runt om i länet.

 
Grunden är att det finns för få läkare i Sverige. Det måste utbildas fler. Av dem som utbildas måste fler utbildas i Norrland och vid Umeå universitet. På kort sikt för att komma åt problemet har Alliansen i Västerbotten föreslagit att landstinget anställer läkare som har som sitt ansvar att täcka upp vid de olika hälsocentralerna i länet. Sen måste arbetet med att få till en mer långsiktig lösning fortgå.