Etikett: Umeå

Inrätta mellanvårdsavdelningar i Umeå och Skellefteå

Av , , Bli först att kommentera 1

 

 
Pressmeddelande 130326: Alliansen i Västerbotten – Inrätta mellanvårdsavdelningar i Umeå och Skellefteå
 
Allians för Västerbotten har idag lämnat in en gemensam motion om att i samverkan mellan Umeå och Skellefteå inrätta mellanvårdsavdelningar. Detta är ett konkret exempel på hur det går att lösa situationen för kvarliggande patienter på sjukhusen som inte kan komma tillbaka till sitt vanliga boende eller till ett särskilt boende säger Nicklas Sandström (M) oppositionslandstingsråd, Marianne Normark (FP) gruppledare, Olle Edblom (C) gruppledare, Birgitta Nordvall (KD) gruppledare, i en kommentar.
 
Förutom att det blir bättre för den enskilda, oftast äldre, är det betydligt mer samhällsekonomiskt att vårda patienten på en mellanvårdsavdelning än i en vanlig sjukhussäng menar alliansen i sin motion.
 
En mellanvårdsform skulle ge en nödvändig avlastning och minska risken att äldre patienter kommer i kläm mellan kommun och landsting. Dessutom skulle de äldre patienterna få bättre vård och rehabilitering, med läkarresurser på plats, än vad kommunen kan erbjuda. Man skulle också kunna komma igång med medicinering och kosthållning. På så sätt får patienterna en mer ändamålsenlig vård och ett bättre omhändertagande. Samtidigt minskar risken för återbesök i akutvården och patientsäkerheten förbättras. En annan vinst är att sjukhussängarna frigörs vilket gör att operationer inte behöver ställas in på grund av platsbrist argumenterar Alliansen.
 
 
Hela motionen i sin helhet:
 
 
Motion
 
Inrätta mellanvårdsavdelning i samverkan mellan landstinget och Skellefteå respektive Umeå kommun
 
Äldre sjuka ska inte drabbas av brister i hur vården och omsorgen är organiserad. Men de senaste åren har vi tyvärr sett brister i vård- och omsorgskedjan som fått till följd att många äldre patienter har varit tvungen att ligga kvar på sjukhuset. Ett problem är att ge rätt vård för äldre patienter under olika skeden. En patient kan vara färdigbehandlad i slutenvården eller inom psykiatrin på sjukhuset, men är ändå inte tillräckligt frisk för att flytta hem. Ofta beror det på att man måste invänta anpassningar i hemmet eller på det särskilda boendet.
 
Detta för med sig kostnader, både i form av mänskligt lidande och för samhället. Till exempel måste kommunerna betala en straffavgift till landstinget om en medicinskt färdigbehandlad patient måste ligga kvar på sjukhus mer än fem dygn. Ett genomsnittligt vårddygn på ett sjukhus kostar 7384 kr medan på ett kommunalt äldreboende 1512 kr. Kvarliggande patienter medför 40-50 miljoner kronor i extra onödiga kostnader för skattebetalarna i länet.
 
Vi ser bekymrat på att situationen med kvarliggande patienter har förvärrats de senaste åren. Mellan åren 2011 till 2012 ökade antalet vårddygn så pass mycket att kommunernas straffavgifter till landstinget ökade med nästan 30 procent. År 2012 var det totalt 7290 vårddygn som kommunerna var tvungen att ersätta landstinget för. Situationen med kvarliggande äldre var värst i Skellefteå, som fick betala en straffavgift på 10,5 miljoner. Umeå fick betala 9,6 miljoner. För den enskilde, oftast äldre, blir det ett onödigt lidande att behöva stanna kvar på ett sjukhus istället för att få omvårdnad på ett särskilt boende.
 
Mot bakgrund av detta anser vi att situationen måste lösas. Vårt förslag till lösning av problemet är att inrätta en mellanvårdsavdelning i samverkan mellan landsting och kommunerna där problemet är störst, det vill säga Skellefteå och Umeå. Vi föreslår att mellanvådsavdelningen placeras i anslutning till orternas respektive sjukhus och att kommunerna är ansvariga huvudmän.
 
En mellanvårdsform skulle ge en nödvändig avlastning och minska risken att äldre patienter kommer i kläm mellan kommun och landsting. Dessutom skulle de äldre patienterna få bättre vård och rehabilitering, med läkarresurser på plats, än vad kommunen kan erbjuda. Man skulle också kunna komma igång med medicinering och kosthållning. På så sätt får patienterna en mer ändamålsenlig vård och ett bättre omhändertagande. Samtidigt minskar risken för återbesök i akutvården och patientsäkerheten förbättras.
 
Just nu pågår ett arbete inom regeringen att se över reglerverket. Enligt den diskussion som förs föreslås nya regler som medför att kommunerna blir ekonomiskt ansvariga för utskrivningsklara patienter från psykiatrin redan efter 15 dagar. Det är en halvering av det antal fria dagar som gäller i dag. Även betalningsansvaret för utskrivningsklara patienter i somatisk och geriatrisk vård ses över. Enligt de diskussioner som förs kan tidsfristen komma att kortas till tre dagar i stället för dagens fem. Något som torde höja intresset hos kommunerna att hitta framgångsrika samverkanslösningar.
 
Både i Norge och Danmark har man utvecklat en mellanvårdsform mellan sluten- och öppenvård, distriktspsykiatricentra där en person som blir hastigt försämrad snabbt kan få vård utan att han eller hon behöver skrivas in på sjukhus.
 
Samverkan behövs för att inte de olika vårdgivarna ska dubbelarbeta eller försöka vältra över kostnader på den andra, med följden att patienterna hamnar i kläm. Alla inblandade måste arbeta med patientens bästa i centrum och med fokus på att ge bästa möjliga vård och stöd. Därför måste samverkan fungera, så att alla får en likvärdig vård, oavsett om man bor i länet.
 
Med anledning till detta yrkar vi att fullmäktige beslutar:
 
Att                 uppdra till landstingsstyrelsen att uppta förhandlingar med Skellefteå och Umeå kommun för att i samverkan etablera en mellanvårdsavdelning för utskrivningsklara i respektive kommun.
 
 
Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd
 
Andreas Löwenhöök (M)
Landstingsfullmäktigeledamot, Skellefteå    
 
Marianne Nordmark (FP)
Gruppledare
 
Carin Hasslow (FP)
Landstingsfullmäktigeledamot, Skellefteå
 
Olle Edblom (C)
Gruppledare
 
Daniel Öhgren (C)
Landstingsfullmäktigeledamot, Skellefteå    
 
Birgitta Nordvall (KD)
Gruppledare
 
Lena Sandberg (KD)
Landstingsfullmäktigeledamot, Skellefteå
 

 

Ny tandakut i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 2

Den 1 september öppnar Folktandvården Västerbotten en akutklinik i Umeå, Tandakuten Umeå. Mottagningen håller till i ombyggda lokaler i Tandläkarhögskolan vid Norrlands universitetssjukhus. Kliniken bemannas av personal från Folktandvårdsklinikerna i Umeå. Syftet med Tandakuten är att akuttandvård ska vara enkelt att nå och att patienterna ska slippa långa köer. Kliniken är öppen för alla vuxna med akuta tandbesvär och tanken är att det ska gå att komma samma dag som man har besvär. Jag tycker det är en bra satsning som ökar tillgängligheten för tandvården så jag kommer att följa den här satsningen med stort intresse.
 
För mer information se www.vll.se/folktandvarden

Bli först att kommentera
Etiketter: ,

Årsmötesordförande för RFSL Umeå

Av , , 2 kommentarer 4

 
I går kväll var jag inbjuden att vara ordförande för RFSL Umeås årsmöte.  För en som inte har vana av föreningslivet så leder man själva förhandlingarna under årsmötet. Årsmötet väljer styrelse i föreningen och avhandlar punkter som ekonomi och rapport om föregående års verksamhet. Själva förhandlingarna flöt på riktigt bra och jag får önska den nya styrelsen stort lycka till i sitt arbete för kommande verksamhetsår.
 
Jag fick även möjlighet att berätta lite om det som sker i arbetet med att få landstingen i Norrland att förändra de diskriminerande reglerna för assisterat befruktning för homosexuella. Från moderaterna har vi lyft dessa frågor för att åstadkomma en förändring men än så länge utan framgång.

2 kommentarer
Etiketter: , ,

Nattbilder från Umeå

Av , , Bli först att kommentera 8

Vid ojämna mellanrum brukar jag ibland bjuda foton som jag tagit. Den här gången är fotona från den gången jag följde med ambulanshelikoptern och kom in över Umeå i mörkret. Så Umeå by night:

 

Bli först att kommentera
Etiketter:

Flyglinjen Östersund – Umeå blir kvar

Av , , Bli först att kommentera 5

Idag meddelade Trafikverket att de kommer att upphandla flygsträckan mellan Östersund och Umeå. Från Socialdemokratiskt och från Vänstern har de försökt skrämmas med att flyglinjen var nedläggningshotad vilket självklart inte varit fallet. Flyglinjen är oerhört viktigt för Norrlandsuniversitetssjukhus koppling mot alla regionpatienter i Jämtland. Från ett landstingshåll känns det extra viktigt att flycksträckan blir kvar.

 
Här nedan finns det pressmeddelande som länets moderata riksdagsledamot, tillika talesperson för Moderaterna i flygfrågor, skickade ut för en stund sedan:
 
 
 
 
Pressmeddelande 110610: Flyglinjen Umeå – Östersund blir kvar!
 
Infrastrukturen i Sverige är en viktig komponent i huruvida Sverige rullar på, fungerar och utvecklas på ett effektivt och regionfrämjande sätt.
 
Idag har Trafikverket beslutat att behålla linjen Umeå – Östersund för de kommande 4 åren genom att upphandla sträckan under den perioden. Det finns inte längre några tvivel om att linjen inte ska tas bort.
 
         ”Jag tycker att det är tråkigt att socialdemokratiska och vänsterpartistiska riksdagsledamöter har försökt att skrämma upp västerbottningar och jämtlänningar med att vi kommer att ta bort den här linjen mot medborgarnas vilja. Den har aldrig varit hotad. Det är en extremt viktig uppgift att ha infrastruktur som fungerar för alla. Vi vill inte att enskilda individer ska bli lidande”, säger Edward Riedl, ansvarig för flygfrågor i riksdagen (M).
 
Sedan januari 2011 upphandlar inte längre riksdagen flygresor som är transportpolitiska (med undantag från kommersiellt lönsamma flygresor). En fungerande infrastruktur bidrar till att regioner kan växa befolkningsmässigt och ekonomiskt.
 
 
Kontakt:
Edward Riedl, riksdagsledamot och ansvarig för flygfrågor i riksdagen (M)
Tel: 070 – 775 15 42
 
Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Pendeltågstrafik Umeå-Vännäs

Av , , 1 kommentar 5

Idag på mandatperiodens första landstingsstyrelse tog en enig styrelse beslut om att gå vidare med arbetet att åstadkomma pendeltågstrafik mellan Umeå och Vännäs. En trafiklösning som skulle underlätta oerhört för alla i dag 1800 pendlare. Från Alliansen sida i landstinget hade vi redan med finansieringen i vårt förslag till budget något som de rödgröna inte hade med. Nu någon månad efter landstingsfullmäktige beslutat om budget för nästa år så ändrar man sig. En spårändring som vi från Alliansen bara kan välkomna.

 
1 kommentar
Etiketter: , ,

Vinterbilder från Umeå

Av , , 2 kommentarer 5

Var ute och fotade lite i måndags kväll. Här är några av de bilder som jag tog:

2 kommentarer
Etiketter: ,

Besök av försvarsministern

Av , , Bli först att kommentera 3

Sten Tolgfors som gästar Moderata Studenter vid Umeå universitet.
 
I går gästade försvarsminister Sten Tolgfors Umeå för att besöka bland annat skyddscentrum, träff med moderata studenter, föreläsning för utrikespolitiska föreningen (UPF) och träff med gymnasieelever på Dragonskolan. Besöket var väldigt uppskattat och hos de han besökte. Alltid trevligt när ministrar kommer till Umeå för att uppmärksamma och hjälpa till i valarbetet.
 

Finbesök

Av , , Bli först att kommentera 2

 

Niklas Wykman (MUF-ordförande)
 
Igår kväll gästade Moderata Ungdomsförbundets ordförande Niklas Wykman Umeå för att ha en medlemsträff. Niklas pratade om hur vi lättare ska kunna vinna fler unga att rösta på Moderaterna och Alliansen i valet. Idag fortsätter Niklas kampanj i Umeå.

 

 

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Umeå i utveckling

Av , , Bli först att kommentera 3

När jag kom igång med mitt bloggande på vk var min ambition att även publicera bilder. Nu kommer några som jag tog i veckan. Kul att se att Umeå växer och utvecklas. På bild är Umeås nya resecentrum till Botniabanan och tillhörande nya bostadsområde Öbacka strand.

Bli först att kommentera
Etiketter: ,