Intensiva landstingsfullmäktigedagar

Av , , Bli först att kommentera 2

I dag är det gruppmöten inför morgondagens och onsdagens landstingsfullmäktige. Det var länge sedan landstingsfullmäktigedagarna kommer bli så intensiva med så många debatter om viktiga och angelägna frågor. Fullmäktige kommer att diskutera årsredovisningen för år 2011, beslut om ett antal motioner däribland två som jag har lagt angående vårdcoacher och att NUS borde etablera ett Beroendecentrum. Sedan kommer det vara en rad intensiva interpellationsdebatter. Har bland annat frågor om sjuka hus och primärvårdens nya större uppdrag. Sedan har vi två interpellationer från Alliansen om Åsele kommer att få tillbaka sin ambulans och om Dorotea kommer få tillbaka sin akutvård. Minst sagt två intensiva och spännande dagar. Ska bli riktigt kul!

Underlätta för att kunna jobba längre

Av , , 6 kommentarer 4

Vi har en växande befolkning som också blir allt äldre. Inom de närmaste åren är det många som att gå i pension i såväl befolkningen med i synnerhet bland den stora bristgruppen specialistläkare. För att minska den problematik som finns med att så många duktiga medarbetare ska gå i pension samtidigt krävs det handling. Landstinget måste underlätta att så många som möjligt erbjuds att fortsätta arbeta. Detta exempelvis genom deltidsarbete, arbete utan jour eller det skulle kunna vara kombinationstjänst eller utbildningstjänst. Här finns det mer att göra. Landstinget har väldigt mycket att vinna på att fler jobbade kvar längre. Det finns många goda exempel på läkare som passerat 70 år som fortsatt att jobba. Det är jättekul och ska uppmuntras och underlättas!  

6 kommentarer

Kraniofacial- och LKG-kirurgi

Av , , Bli först att kommentera 1

 

 
Torsdag den 22 mars besökte jag Akademiska sjukhuset i Uppsala och gjorde ett flertal studiebesök. Ett av dem var på plastikkirurgin. Dels fick jag höra mer om kraniofacial kirurgi som de fått som rikssjukvård. Det är kirurgi för att korrigera medfödd skallmissbildning som det är ungefär ett hundratal patienter per år som drabbas av. Denna rikssjukvård är något som de delar med Sahlgrenska. Under besöket fick jag även möjlighet att följa med på en LKG (läpp-käk-gomspalt)-operation som utfördes under dagen. Läpp- och käkspalt är en medfödd missbildning, som beror på att näsa, överläpp och/eller överkäke inte växer ihop på ett normalt sätt under graviditeten runt vecka 8. Detta går med relativ lätt kirurgi att ordna till.
 
Hade en mycket intressant dag på Akademiska. Så ett stort tack till Erik Weiman (M), landstingsstyrelses ordförande, som arrangerat programmet men även all personal som jag träffade på sjukhuset!
 
Dagen därpå träffades landstingsledningarna i Uppsala och Västerbotten för att diskutera olika samarbeten. Så jag hade två mycket intressanta och lärorika dagar i Uppsala.

 

Mer rikssjukvård kommer att behövas

Av , , 2 kommentarer 2

Det finns patienter som får en ovanlig eller svårbehandlad diagnos. Kvaliteten för dessa måste förbättras. Idag har många landsting för få patienter som med en ovanlig diagnos för att kompetensen ska premieras. Rikssjukvården finns idag på flera håll och för flera behandlingar och diagnoser. Hjärtkirurgi för barn och unga är ett sådant exempel där ett eller ett par landsting svarar för alla operationer och vård i landet. Moderaterna ser sådan specialisering av rikssjukvård som något mycket positivt. Utvecklingen bör uppmuntras och breddas. Genom att tillskriva vissa vårdmottagningar som specialiserade inom vissa områden ökas både kompetensen på området, patientunderlaget ökar och kvalitén förbättras. För att nå dessa förbättringar är det viktigt att Sverige samarbetar med andra nordiska och EU-länder och kan erbjuda vård utanför Sveriges gränser för patienter med ovanliga diagnoser.
 
Norrlands universitetssjukhus har idag spännande ansökningar om rikssjukvård inne för prövning och bedömning. En av dem är behandling av plexus brachialisskador. Min förhoppning är att NUS kommer att få denna behandling av denna specialitet.

2 kommentarer
Etiketter: ,

Prao på Cancercentrum

Av , , 1 kommentar 1

 
Måndag den 19 mars var jag på prao på en vårdavdelning på Cancercentrum där fick jag följa med en sjuksköterska. På den avdelning jag var så fick jag god insyn i det arbete som sker där och delta under en eftermiddag och se den goda vård och omsorg som fanns där. Jag fick även bra bild över de övriga fyra vårdavdelningarna. Fick verkligen en känsla av att flytten av verksamheten från gamla onkologen till nya byggnaden (byg 27) som är alldeles nybygd för ändamålet betytt mycket.  Fräscha och nybyggda lokaler betyder mycket för omvårdnaden.
 
Cancercentrum har ett regionansvar för medicinsk onkologi, hematologi och strålbehandling för Norra regionen, totalt 880 000 medborgare, ett länsansvar för verksamheten i Västerbotten och ett länsdelsansvar för patienterna i Umeå. I regionansvaret ingår även att tillgodose Norrbotten och Jämtland med strålbehandling samt att bistå Västernorrland med planering och avancerad strålbehandling. Inom detta område är vi Sverigeledande och jag kan verkligen känna att vi bibehåller och utvecklar den positionen efter mitt besök.
 
Ett stort tack till personalen på avdelningen jag var på och ett särskilt stort tack till Fredrik som fick ta ansvar för mig!
 
 

1 kommentar
Etiketter: ,

Glad påsk!

Av , , Bli först att kommentera 4

 

Vill önska alla mina bloggläsare en riktigt glad påsk! Hoppas att ni får möjlighet att vila upp er och njuta av god mat.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Kommer primärvården att klara av 15 000 nya besök?

Av , , 3 kommentarer 4

Följande insändare publicerades i onsdagens Vk:

Kommer primärvården att klara av 15 000 nya besök?

I den Socialdemokratiska landstingsmajoritetens förslag till sparåtgärder vill de överföra 15 000 nya besök från sjukhusvård till primärvården. Vård på vårdcentral är billigare för landstinget än den som sker på sjukhuset. Vård nära patienten har även andra fördelar. Att göra en sådan överföring är därför något positivt för patienten som inte behöver komma till ett sjukhus, kapacitet på sjukhuset frigörs men det är även positivt för landstingets plånbok.

Problemet är bara att det inte finns förutsättningar för de nya besöken till primärvården. Redan idag har primärvården i nationell jämförelse nästan minst resurser än andra landsting. Att då låta primärvården sköta allt mer vård utan att några nya resurser tillförs känns som ett nästintill omöjlig uppdrag i en redan idag hård pressad situation. Från Moderaterna och Alliansen har vi under flera år prioriterat ökade resurser till primärvården utan att fått gehör för detta.

3 kommentarer
Etiketter: , ,

Prao på Lycksele lasarett

Av , , Bli först att kommentera 1

 
I slutet av förra veckan var jag på besök på Lycksele lasarett. Fick den stora möjligheten att närvara vid en ortopedisk operation samt auskultera på medicinvårdavdelningen. Att delta på den ortopediska operationen var annorlunda mot andra operationer jag varit med på då det ställdes betydligt högre krav på steril miljö. Dels ska lokalen ha bättre ventilation men även vårdpersonalen ska i högre utsträckning var sterila. Att hålla på med ben och frakturer skiljer sig även väldigt mycket som kirurgisk specialitet mot att operera i hjärta och i hjärnan vilket även gav perspektiv.
 
På medicinavdelningen var arbetstempot högt och det hade inte blivit lägre i och med de neddragna vårdplatserna. Var väldigt nyttigt att få vara med en halvdag och få känna på det tempo, patientbredd och tryck som finns på en vårdavdelning.
 
Stort tack till personalen på op/iva och medicin som gav mig en riktigt intressant och bra dag!

Bli först att kommentera
Etiketter: ,

Fortsatt mycket ekonomiskt bekymmersamt för landstinget

Av , , 2 kommentarer 2

Under gårdagens landstingsstyrelse hade Alliansens följande särskilda yttrande på årsredovisningen:

                                                                                                     

 
Särskilt yttrande
                                                                                                              Landstingsstyrelsen
                                                                                                               2012-04-03
 
 
Ärende 18 Årsredovisning 2011
VLL 46-2012
 
Årsredovisningen speglar hur landstingets verksamhet och ekonomi har utvecklats under 2011 i förhållande till fastställd budget. Allians för Västerbotten hade ett eget budgetförslag och ett eget förslag på kostnadsreduceringar som vi är övertygade hade gett landstinget bättre förutsättningar. Allians för Västerbotten var och är övertygad om att resurser kan överföras från administration och annan verksamhet i landstinget till den direkta sjukvården. Trots fortsatta satsningar från regeringen på den psykiatriska vården har inte Västerbottens läns landsting lyckats erbjuda en psykiatrisk vård med god kvalitet och tillgänglighet. Situationen inom barn- och ungdomspsykiatrin är särskilt bekymmersam. Dessutom är den bristande utvecklingen av äldresjukvården oroande, särskilt med tanke på de alltfler multisjuka äldre och minskande resurser för äldresjukvård.
 
Enligt årsredovisningen fortsätter landstinget i Västerbotten att gå med kraftiga underskott på totalt 186 miljoner. Personalkostnaderna slutade på -40 Mkr, en ökning med 3,5 % jämfört med föregående år. Kostnader för köp av personaltjänster, främst så kallade stafettläkare har ökat med 14 % jämfört med 2010. Kostnaden för utomlänsvården har en budgetavvikelse på – 26 Mkr. Resultatet för verksamhetens nettokostnader hade en negativ avvikelse på hela 89 miljoner kronor. Även med det justerade resultatet uppnås inte målsättningen om god ekonomisk hushållning. Detta ser Alliansen mycket allvarligt på. Det är mycket oroande att majoriteten inte lyckas ha kontroll på sin egen budget och att detta fortsätter år efter år.
 
Årsredovisningen visar att för en trygg och skattefinansierad vård, behövs en politik med mer pengar till sjukvården. I det mycket besvärliga ekonomiska läget som sjukvården befinner sig i krävs en ansvarsfull politik som prioriterar sjukvård framför annan verksamhet och där alla får den vård de behöver och har rätt till.
 
Den färdriktning som Alliansen står för hade lett till en positivare utveckling för befolkningen i Västerbotten, landstingets personal samt för en ekonomi i balans.
 
 
Nicklas Sandström (M) Oppositionslandstingsråd                            
Marianne Normark (FP) Gruppledare
Olle Edblom (C) Gruppledare                                                            
Jonny Kärrkäinen (KD)Ledamot
Liv Granbom (M) Ledamot                                                                 
Margareta Carlbäck (FP) Ledamot

 

 

2 kommentarer
Etiketter:

Kommer Dorotea få tillbaka sin akutsjukvård?

Av , , 4 kommentarer 6

I dag har jag tillsammans med mina allianskollegor lämnande in följande interpellation. 
 
Allians för Västerbotten
 
Interpellation
2012-04-03
 
Kommer Dorotea få tillbaka sin akutsjukvård?
 
 
Ockupationen av sjukstugan i Dorotea är vid dags dato inne på 10:e veckan och ser ut att fortsätta fram tills de fått sin vilja igenom.
 
Beslutet som Socialdemokraterna och Miljöpartiet drev igenom inom ramen för Projekt balans var att akutplatserna för sjukvård som fanns på sjukstugan skulle försvinna. Doroteaborna skulle därmed uppsöka akutvård i Åsele eller Vilhelmina. Alliansen hade i sitt förslag till kostnadsreduceringar valt att prioritera att ha kvar dessa akutsjukvårdsplatser som utgör en viktig trygghet i inlandet.  
 
 
 
 
Allians för Västerbotten vill därför ställa följande frågor till landstingsstyrelsens ordförande Peter Olofsson (S):
 
1.     Kommer Dorotea få tillbaka sina akutvårdplatser vid sjukstugan?
2.     Vilka ekonomiska effekter beräknas denna neddragning av inlandssjukvården ge?
3.     Finns det andra förslag som diskuteras för att upprätthålla en bra akutsjukvård för Doroteaborna och inlandet?
 
 
 
Allians för Västerbotten
 
Nicklas Sandström (M)                Marianne Normark (FP)
Oppositionslandstingsråd             Gruppledare
 
 
Olle Edblom (C)                      Birgitta Nordvall (KD)
Gruppledare                          Gruppledare

4 kommentarer
Etiketter: , ,